Rettigheder. Viden. Inspiration


Modelfoto

Regionerne vil have bredt internetbaseret terapi endnu mere ud

Internetbaseret terapi viser potentiale til at blive en hjørnesten i fremtidens psykiatri. På den baggrund har Behandlingsrådet under Danske Regioner vedtaget at gennemføre en større analyse af internetpsykiatri. 

Det er Danske Regioners bestyrelse, der har udvalgt emnet som et af de to årlige analysetemaer, efter indstilling fra Region Syddanmark – på forslag fra Lægedirektør Forum. Det er således et fælles ønske i toppen af alle fem regioner at få bredt internetbaseret terapi ud. Blandt andet begrundet i det faktum, at der i øjeblikket står tusindvis af både børn, unge og voksne med lette til moderate symptomer på angst, depression, OCD, spiseforstyrrelser, som i mange uger og måneder venter på at få et relevant offentligt behandlingstilbud.

‘En meget stor andel af disse har både motivationen og kompetencerne til at modtage online behandling via et tilbud som Internetpsykiatrien. På bagkant af COVID-19-pandemien er det blevet tydeligt, at digitale tilbud er relevante for et endnu større flertal af danskerne end først antaget,’ hedder der bl.a. i indstillingen.

Gode erfaringer høstet

Indstillingen kommer, efter at regionerne gennem nogen tid har høstet gode erfaringer med det landsdækkende behandlingstilbud Internetpsykiatrien.dk, ligesom enkelte regioner har kørt egne online behandlingstilbud. Alle tilbud retter sig mod mennesker med let til moderat angst og depression samt unge med selvskade. Men både dansk og international forskning peger på et enormt potentiale for at tilbyde behandlingen til endnu flere borgere og endnu flere målgrupper. For som det er nu, findes der ikke et dansk evidensbaseret behandlingsprogram for bl.a. OCD, PTSD, spiseforstyrrelser samt børn og unge. Udbredelsen af den internetbaserede terapi kræver dog bl.a. øget kendskab samt en bredere forankring hos og formidling fra relevante aktører, f.eks. almen praksis, sundhedshuse, kommunale tilbud, sundhed.dk og i fremtiden hos for eksempel sundhedsklynger og nærhospitaler, som det hedder i indstillingen.

Tanken med at få udarbejdet en større analyse af Behandlingsrådet er, at en sådan vil understøtte udviklingen af internetbaseret terapi ved at skabe tydelighed omkring behandlings- og omkostningseffektiviteten. Og for patienterne beskriver indstillerne potentialet således:

  • Hurtigere adgang til relevant evidensbaseret behandling.
  • Adgang til kvalitetssikret kognitiv adfærdsterapi for borgere i hele landet.
  • Oplevet nærhed til sundhedsvæsenet, da behandlingen kan ske fra hjemmet eller hvor borgeren ellers tilgår internet.

Det andet af de to analysetemaer, som Danske Regioner har udvalgt for 2023 er ”Anvendelse af hjemme-NIV” (non-invasiv ventilation), som er rettet mod KOL-patienter. Lige nu er Behandlingsrådets sekretariat i gang med at udarbejde mere præcise analyseforslag, der skal behandles af Rådet inden udgangen af 2022, hvorefter arbejdet med analyserne går i gang. De ventes færdige i begyndelsen af 2024, hvorefter de sendes til regionerne, der implementerer beslutningerne.

 

Del artiklen med dine venner