Rettigheder. Viden. Inspiration


“Vi fik mange, mange flere henvendelser [under covid-19,red.] end vi plejer fra mennesker, som bare havde det så dårligt. Så for mig giver statistikkerne god mening,” fortæller direktør Camilla Lydiksen.

Vilde tal: Antallet af voksne kvinder på ADHD-medicin er eksploderet

Antallet af mennesker på ADHD-medicin er steget voldsomt under coronaepidemien. Særligt blandt de voksne, hvor det især er kvinderne, der fylder i statistikken. På ét år er antallet af 25-44-årige kvinder på ADHD-medicin steget med 30 procent.

Totalt set viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen, at der i 2021 var i alt 71.335 mennesker med ADHD - målt på antal, der bruger medicin for lidelsen. Alene det sidste år er der tale om en dobbelt så stor stigning som i de foregående år. Og eksperterne venter at se den markante stigning fortsætte, når de nyeste tal kommer.

Samme udvikling ses i mange andre europæiske lande, bl.a. i England, hvor tallene fortæller om en firedobling af henvisninger til psykiaterne fra 2020 til 2022 i sammenligning med de to foregående år.

Mest markant ses udviklingen herhjemme blandt de voksne (18-44 år), hvor stigningen alene i året 2020 til 2021 er på 20 procent. Og endnu mere markant bliver billedet, når man alene ser på kvinderne. Her er tallene i aldersgruppen 25-44 år steget med 30 procent på et år, mens stigningen blandt de 18-24 årige er på 23 procent.

Tallene overrasker ikke i ADHD-foreningen, hvor man aldrig har haft så travlt som under covid-19.

Især antal af voksne steget

“Vi fik mange, mange flere henvendelser end vi plejer fra mennesker, som bare havde det så dårligt. Så for mig giver statistikkerne god mening,” fortæller direktør Camilla Lydiksen.

Hun forklarer, at alle de udfordringer, som mennesker med ADHD oplever i forhold til struktur, planlægning, hverdag, familieliv m.m., i den grad blev forstærket under coronaepidemien, hvor restriktioner, hjemmearbejde, hjemsendte børn osv. var vilkårene. Og det er derfor heller ingen overraskelse for hende, at det især er tallene for de voksne, der er steget voldsomt. Og heller ikke, at det er kvinderne, det ser ud til at være gået hårdest ud over.

Presset på ADHD-foreningen har også fået dem til at skifte strategi, idet man ikke længere reserverer de mange gruppetilbud med bl.a. mestringsforløb til de diagnosticerede, men også byder dem ind, som venter på at blive udredt.

“Når så markant mange flere har fået det dårligt under covid-19, og ventelisterne samtidig er eksploderet, så besluttede vi at åbne vores grupper mere op. Vi er jo alle nødt til at gøre noget ekstra i den situation, vi står i lige nu. Det har jo fatale konsekvenser, når vi ikke få folk i den rigtige behandling,” som hun siger.

De eksploderende ventelister oplever patienterne ikke mindst i Region Nordjylland, hvor de ifølge Camilla Lydiksen nu er på 84 uger - eller 588 dage. I hele landet er gennemsnittet lige nu 62 uger.

Ser man over en tiårig periode (2011-2021) er udviklingen i diagnosticeringen af ADHD også tydelig. Samlet set er der tale om en fordobling af antal brugere af ADHD-medicin. Og ser man alene på de voksne, er der tale om mere end en tredobling blandt de 45-64 årige og næsten en tredobling blandt de 25-44 årige.

Ser man på kønnene, skiller kvinderne sig også her ud, idet tallet for alle aldersgrupper samlet set er tredoblet - fra 11.940 til 30.265 over ti år. For mændene er der tale om lidt under en fordobling.

 

Relaterede artikler

 

ADHD

Del artiklen med dine venner