Rettigheder. Viden. Inspiration

Forskning: Lægemiddel effektivt til patienter med svær depression og stofmisbrug

Patienter med både svær depression og stofmisbrug har god gavn af det antidepressive lægemiddel Brintellix (vortioxetin).

Et nyt studie offentliggjort i tidsskriftet Neuropsychiatric Disease and Treatment viser således, at de både får mindsket deres depressive symptomer og reduceret deres afhængighed af især alkohol, cannabis og kokain.

Studiet er et spansk multicenter observationsstudie, hvori 80 patienter med samtidig MDD og stofmisbrug (SUD) deltog. De blev behandlet med Brintellix i seks måneder i perioden 2017-21.

Resultaterne viser, at sammenlignet med baseline faldt patienternes depressions-symptomer signifikant efter tre og seks måneders behandling. Bl.a. målt med Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale (MADRS), hvor scoren gik fra 28,9 til hhv. 17,7 og 12,0. Sygdommes sværhedsgrad faldt også signifikant fra 3,8 til hhv. 3,0 og 2,4. Sammenlignet med baseline sås der ydermere et markant fald i forbruget af stort set alle stoffer, især alkohol, hash og kokain.

Dobbeltdepression

Ifølge de spanske forskere bag studiet er det første gang, at man ser på effekten af Brintellix på denne gruppe af patienter med både alvorlig depression og stofmisbrug. Baggrunden for at gøre det forklarer de med, at ca. en tredjedel af alle patienter med svær depression har et samtidigt stofmisbrug. Desuden viser andre data signifikante sammenhænge mellem MDD og SUDs, især med ulovlige stoffer og alkohol. Ligesom patienter med begge lidelser - også kaldet dobbeltdepression - viser unikke kliniske karakteristika, herunder flere kognitive symptomer, en lavere behandlingsadhærens og et højere antal selvmordsforsøg end dem uden dobbeltdepression. Endelig er de mere refraktære over for konventionelle behandlinger.

Når man behandler en patient med dobbeltdepression, er det derfor bydende nødvendigt at vide, om alle antidepressiva er lige effektive, noterer forskerne og påpeger, at flere undersøgelser har vist, at såkaldte SSRI'er med en unimodal virkningsmekanisme ikke er effektive for disse patienter. Og sammenholdt med, at dobbelt depression ser ud til at være en anden fænotype, er der brug for nye psykofarmakologiske behandlinger til denne patientgruppe. Og her peger de på lægemidler med en multimodal virkningsmekanisme såsom Brintellix.

Midlet er produceret af danske Lundbeck og blev i 2013 godkendt til behandling af svær depression af både det amerikanske FDA og europæiske EMA.

depression

Del artiklen med dine venner