Rettigheder. Viden. Inspiration

ADHD og autisme medfører højere dødelighed

Mennesker med ADHD eller autisme har en markant højere dødelighed end befolkningen generelt, viser en ny stor metaanalyse af 27 studier med data fra tilsammen 650.000 personer.

Analysen er publiceret i JAMA Pediatrics.

Blandt dem med autisme var dødsfald af såvel naturlige som unaturlige årsager signifikant øget sammenlignet med den generelle befolkning, men blandt dem med ADHD så man ikke en signifikant øgning af dødsfald af naturlige årsager, men derimod af unaturlige årsager.

Forskerne bemærker, at det er vanskeligt at forklare årsagerne, fordi sammenhængene mellem dødelighed og udviklingsforstyrrelser i barndommen er komplekse, og fordi mennesker, der lider af ADHD eller autisme, ofte også er præget af andre psykiske og neurologiske tilstande. Adfærd som impulsivitet og/eller uopmærksomhed kan dog være medvirkende årsager til skader og utilsigtede hændelser hos børn med autisme eller ADHD.

Forståelse af mekanismerne bag sammenhængene bør medføre etablering af målrettede strategier for at forhindre dødsfald i disse højrisikogrupper blandt børn og unge, konkluderer forskerne. For eksempel kan klinikere og andre fagfolk opfordres til rutinemæssigt at indsamle oplysninger om adfærdsmæssige, medicinske og sundhedsmæssige tilstande relateret til autisme og ADHD. Og systematisk screening kan være tilrådeligt i sundhedsvæsnet og på det sociale område, ligesom undervisning altid vil have en forebyggende effekt.

Samtidig er fagfolk nødt til at erkende, at nogle med ADHD eller autisme kommer fra mindre priviligerede kår, og at miljømæssige risikofaktorer derfor også er vigtige at se på, ligesom det faktum at mange diagnosticeres for sent, også er med til at komplicere billedet og bør tages i betragtning.

 

ADHD

Del artiklen med dine venner