“Vi har brug for at blive klogere på, hvordan vi undgår og forebygger udvikling af de mere alvorlige tilstande af affektive lidelser med mange tilbagefald, tab af funktionsevne og ikke mindst livskvalitet,” siger Maj Vinberg.

Professor: Skræddersyet behandling til patienter med depression kan være vejen frem

Skal man finde en forebyggende behandling, der virker, handler det om at møde patienterne midt i deres liv og dermed fjerne sig fra ‘one size fits all’ tilgangen.

Og hvordan det kan ske, er emnet for forskningsprojektet AWARE, som går ud på en 360 graders evaluering af patienter med tilbagevendende depression og bipolar affektiv sindslidelse.  

“Vi har brug for at blive klogere på, hvordan vi undgår og forebygger udvikling af de mere alvorlige tilstande af affektive lidelser med mange tilbagefald, tab af funktionsevne og ikke mindst livskvalitet,” siger Maj Vinberg, der står i spidsen for projektet. Hun er professor ved Psykiatrisk Center Nordsjælland.

Hun tilføjer, at det med til billedet af en bedre forebyggelse hører at skabe en personaliseret tilgang til behandlingen, hvor den skræddersys til den enkelte patient. I projektet vil forskerne således undersøge de individuelle faktorer, som er med til at forværre sygdommen, men også klarlægge de individuelle beskyttende faktorer - både de biologiske, psykologiske og sociale.

Indtil videre har man fået inkluderet 30 patienter med depression eller bipolar lidelse af de 100, som er målet. De bliver fulgt i seks måneder og sammenlignes med en gruppe patienter der får vanlig behandling.

“Indtil videre har deltagerne været rigtig glade for behandlingen. Vi kan se, at vi lykkes med at skubbe en del i den rigtige retning. Nogle er endda startet på arbejde og i uddannelse, nogle har fået omlagt og reduceret deres medicin og andre har fået en god social plan i samarbejde med kommunen eller jobcentret. Det lyder lovende, men vi må afvente om interventionen har effekt når vi står med det færdige studie,” siger hun.

Plan tilpasses hver enkelt patient

I studiet vil forskerne foretage en samlet evaluering af patientens helbred og funktionsevne. Denne evne undersøges gennem kliniske interviews, kognitive tests og spørgeskemaer. En del af projektet foregår også i patienternes eget hjem, hvor ergoterapeuter foretager standardiserede observationstest for at måle kvaliteten af patientens udførelse af praktiske opgaver som for eksempel rengøring og madlavning. Ud fra dette og en dialog med patienten og behandlerteamet, vurderer teamet, hvilke områder patienten primært har behov for, at der sættes ind på. Således fastlægges en målsætning og plan for, hvordan funktionsevnen kan forbedres i forhold til daglige aktiviteter, fysisk helbred, kognition og stresshåndtering.

”Resultaterne fra hver enkelt patient i studiet skal bruges til at tilpasse behandlingen til netop denne patient. Det primære formål med projektet er at forbedre patienternes evne til at mestre hverdagen og dermed understøtte den enkeltes muligheder for at leve et meningsfuldt liv med så stor selvstændighed som muligt,” siger Maj Vinberg.

Hun satser på, at studiets resultater i første omgang vil komme behandlingen af patienter med affektive lidelser til gavn, men håber, at det på sigt også kan hjælpe andre mennesker med andre grupper af psykiske lidelser, som f.eks. angst. 

Resultaterne ventes at være klar om halvandet år.

Emner: depression

Del artiklen med dine venner