Så mange lider af behandlingsresistent depression

Forskellige definitioner af behandlingsresistent depression (TRD) verden over har hidtil gjort det vanskeligt at estimere problemets omfang og identificere dem, der er i risiko for at udvikle sygdommen.

Men nu viser et af de hidtil største registerstudier, offentliggjort i Journal of Clinical Psychiatry, at TRD opstår hos 14 procent af de patienter, der lider af depression (ifølge Netdoktor bliver omkring 500.000 danskere ramt af en svær depression i løbet af deres liv. Endnu flere oplever mildere former for depression. På en tilfældig dag vil mellem 100.000 og 200.000 danskere have en depression).

Forekomsten er ikke overraskende højest blandt dem med den sværeste grad af depression og var relativ stabil set gennem undersøgelsesperioden.

“Vi havde forventet en højere procentandel af patienter med TRD, fordi tidligere kliniske undersøgelser har estimeret en hyppighed af TRD på op til 46 procent af patienter med depression, og studier baseret på administrative eller registerbaserede data har estimeret hyppigheden til mellem 12 og 29 procent. Vores resultat ligger således i den lave ende, men dette kan blandt andet tilskrives metodologiske forskelle. Lignende registerbaserede studier har efterfølgende fundet tilsvarende hyppighed af TRD,” fortæller Frederikke Gronemann, postdoc, ph.d., i Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse på Bispebjerg-Frederiksberg Hospitaler og førsteforfatter på studiet.

Datagrundlaget er over 200.000 danskere, som i årene 1996 til 2014 havde deres første kontakt med hospitalsvæsnet på grund af depression.  

Tilpasset danske forhold

Den definition af TRD, hun og hendes forskerkolleger valgte, var inspireret af tidligere studier på området, men er forsøgt tilpasset en dansk kontekst, så den afspejler praksis i Danmark. Således opfylder patienterne kriteriet for TRD, når de har prøvet to forskellige behandlinger for depression og skifter til den tredje. Behandling kan være både med antidepressiv medicin og elektrochokbehandling fordi sidstnævnte er mere udbredt i Skandinavien til patienter med f.eks. psykotisk depression sammenlignet med andre dele af verden.

For at undersøge betydningen af det valgte kriterie for TRD og dets association med depressionsrelaterede risikofaktorer testede forskerne deres data ved brug af tre andre hyppigt anvendte definitioner, og fandt at resultaterne ikke ændrede sig nævneværdigt af den grund.  

Flest patienter med TRD led af svær depression

Forekomsten af TRD viste sig i studiet højest blandt patienter, som var indlagt med depression, eller som led af tilbagevendende eller svær depression. Desuden viste den sig lidt lavere hos patienter diagnosticeret før 2001 end blandt dem, der blev diagnosticeret i årene fra 2001 til 2014. Det forklarer Frederikke Gronemann ved, at lægemidlerne igennem undersøgelsesperioden ændrede sig fra tricykliske antidepressiva til såkaldte SSRI- og SNRI-præparater, som måske er mindre effektive. Yderligere kan introduktionen af nye antidepressiva have ført til flere skift blandt patienterne. Noget af stigningen kan dog også afspejle, at elektrochokbehandling ikke var tilstrækkeligt registreret før 2003 i de danske registre, påpeger forskerne. 

 

Relateret artikel

 

 

Emner: depression

Del artiklen med dine venner