Rettigheder. Viden. Inspiration


ADHD-medicin reducerer selvmordsrisiko hos børn

Børn, der får medicinsk behandling for deres ADHD, har en mindre risiko for at begå selvmord end børn, der ikke får ADHD-medicin.

Det viser et amerikansk studie fra Children’s Hospital of Philadelphia. Forskerne tog udgangspunkt i 11.878 børn i alderen 10-11 år, hvoraf ti procent tog forskellig ADHD-medicin, og analyserede hvorvidt medicinen bidrog til selvmordsrisiko hos børn. Resultaterne viste, at børnene, der tog ADHD-medicin, udviste adfærd, som var forbundet med reduceret risiko for selvmord.  

Studiet var observationelt og dermed ikke et randomiseret, kontrolleret forsøg. Bl.a. derfor kan det ikke forklare, hvorfor medicinen mindsker selvmordsrisikoen. Men projektets førsteforfatter, Dr. Ran Barzilay fra Children’s Hospital i Philadelphia, peger på to hypoteser. Den ene går på, at medicinen kan få barnet til at føle sig mere funktionsdygtigt, hvilket kan medføre, at barnet dvæler mindre ved dets udfordringer og på den måde bliver mindre suicidal. Den anden teori er, at der findes en ukendt faktor hos de børn, der får ADHD-medicin, som ikke findes hos de børn, der ikke tager medicin. Denne faktor kan være bedre familieforhold eller bedre hjemmemiljø.

Ifølge forskerne kan denne nye viden om, at medicin beskytter mod selvmord måske påvirke forældrene til at vælge at lade deres børn medicinere, fremfor at undlade brug af medicin. Børnene, der i studiet ikke modtog ADHD-medicin, havde ikke nødvendigvis en ADHD-diagnose, men mange af dem udviste symptomer som opmærksomhedsforstyrrelse, hyperaktivitet og impulsivitet. Og forskerne fastslår her, at medicin mod ADHD også mindsker selvmordsrisiko hos børn med symptomer på ADHD, men uden en egentlig diagnose.

ADHD, selvmord, selvmordstruet

Del artiklen med dine venner