“Generelt kan vi se, at færre danskere bruger lægemidler mod søvnløshed og angsttilstande. Gennem de seneste ti år er antallet faldet med otte procent. Men andelen af ældre på plejehjem, der får den type medicin, er stadig relativt høj," siger afdelingschef i Sundhedsdatastyrelsen, Mette Keis Jepsen.

Brugen af midler mod angst og søvnbesvær har ændret sig markant de seneste ti år

Nok er brugen af de afhængighedsskabende benzodiazepiner faldet over de sidste ti år, men til gengæld er forbruget af andre lægemidler mod angst og søvnløshed steget.

Således er forbruget af de antipsykotiske lægemidler indeholdende quetiapin i lavdosis tredoblet - fra ti mio. solgte tabletter i 2011 til 30 mio. i 2020.

Det fremgår af en opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen.

Tredoblingen i forbruget følges af en tredobling i antal mennesker, der bruger quetiapin i lavdosis. Her er tallet steget fra 24.000 brugere i 2011 til 65.000 i 2020. Quetiapin bruges særligt til behandling af psykiske lidelser som skizofreni, men har også en sløvende virkning. Ændringen i forbruget kunne derfor tyde på, at quetiapin i lavdosis i stigende grad bliver brugt som erstatning for benzodiazepiner, hedder det i Sundhedsdatastyrelsens rapport om forbruget.

Selvom quetiapin i modsætning til benzodiazepiner ikke er afhængighedsskabende, er det ikke godkendt som beroligende middel.

Størst stigning i den arbejdsdygtige alder

Den største stigning i forbrug af lavdosis quetiapin ses blandt brugere i den arbejdsdygtige alder (18-64 år). Og det er også i denne aldersgruppe, at det gennemsnitlige forbrug af lavdosis quetiapin tabletter pr. bruger er steget mest. Der er fortsat flest ældre borgere på 80+ år i behandling med lavdosis quetiapin i 2020, men her er forbruget faldet med 17 procent siden 2011, hvilket, ifølge Sundhedsdatastyrelsen, tyder på, at der har været et øget fokus på denne aldersgruppe de senere år.

Styrelsen har også set på, hvem det er, der udskriver medicinen. Og her viser opgørelsen, at halvdelen (49 procent) af alle nye brugere af quetiapin i lavdosis i 2020 er blevet opstartet af alment praktiserende læger. Resten er blevet opstartet af hospitalslæger (38 procent), speciallæger i psykiatri (ni procent) og andre speciallæger (en procent).

Et generelt skift i behandling

Styrelsen påpeger, at der gennem de seneste ti år er sket et skift i behandlingen af søvnløshed og angsttilstande og forklarer det med, at der har været øget fokus på at nedbringe forbruget af de afhængighedsskabende lægemider benzodiazepiner og benzodiazepinlignende lægemidler. I stedet har lægemidler med en anden bivirkningsprofil og mindre misbrugspotentiale, såsom melatonin, promethazin og lavdosis quetiapin, fundet anvendelse. Således er der nu mere end tre gange så mange mennesker, der er i behandling med lægemidlerne melatonin (240 procent) og promethazin (360 procent), der bruges mod søvnløshed, end for ti år siden. I forhold til melatonin er tallet steget med 240 procent, ift. promethazine med 360 procent og ift. quetiapin med 180 procent. I samme periode er forbruget af benzodiazepiner faldet med 40 procent og af de benzodiazepinlignende lægemidler med 30 procent.

Når vurderingen er, at lavdosis quetiapin i stigende grad bliver anvendt som sove- og angstdæmpende middel skyldes det, at stigningen i forbruget kun ses her og ikke i det øvrige forbrug af antipsykotika.

Flertal af ældre på plejehjem

Sundhedsdatastyrelsens nye opgørelse viser også, at mere end halvdelen – 62 procent – af alle plejehjemsbeboere på 65 år eller derover var i behandling med lægemidler mod søvnløshed og angsttilstande i 2020. Det samme gælder i gennemsnit næsten hver tredje ældre 65+ år, uanset om de boede hjemme eller på plejehjem.

“Generelt kan vi se, at færre danskere bruger lægemidler mod søvnløshed og angsttilstande. Gennem de seneste ti år er antallet faldet med otte procent. Men andelen af ældre på plejehjem, der får den type medicin, er stadig relativt høj," siger afdelingschef i Sundhedsdatastyrelsen, Mette Keis Jepsen.

Det samlede antal brugere af lægemidler mod søvnløshed og angst er faldet fra knap 712.000 brugere i 2011 til 653.000 i 2020.

Emner: søvnproblemer Angst

Del artiklen med dine venner