Gevaldigt løft til indsats mod selvskade i Region Hovedstaden

I Region Hovedstaden viser politikerne med det nye budget, at de tager den voksende forekomst af selvskade blandt unge særdeles alvorligt. Således er der i budgettet for 2022 afsat 25 mio. kr. årligt alene til at styrke vilkårene for unge med svær selvskade.

Så stort et løft er aldrig set før på dette felt. Pengene går til fire indsatser.

Den største del til etablering af et specialiseret sengeafsnit med otte pladser til patienter med svær selvskade i voksenpsykiatrien. Her er afsat 12 mio. kr. årligt, og som forklaring på det skriver regionen, at “en samling af patienter med selvskade på ét afsnit med personale, der har et højt kompetenceniveau på området og kender patientgruppen, vil både øge behandlingskvaliteten for disse patienter og forbedre arbejdsmiljøet for personalet på andre sengeafsnit”. Det nye sengeafsnit vil være en specialiseret funktion, der vil få patienter fra alle psykiatriske centre og dermed aflaste bredt i psykiatrien. Målet er desuden at kunne nedbringe antallet af bæltefikseringer og fastholdelser, som denne patientgruppe har mange af.

Teams gøres permanente

Det næststørste beløb, på 7,2 mio. kr. årligt, går til at permanentgøre og udvide STIME, som er et tværsektorielt satspuljeprojekt mellem BUC i Region Hovedstaden og syv hovedstadskommuner. Det bliver fremover til 16 kommuner. STIME tilbyder tidlige og forebyggende indsatser i kommunerne bl.a. ift. selvskade.

Dernæst går også Team for selvskade fra at være et treårigt satspuljeprojekt til at blive et permanent team i BUC, og bliver endda udvidet. Hertil er der afsat 3,5 mio. kr. årligt.

Endelig etableres et udgående team (F-ACT) til de svært selvskadende patienter i voksenpsykiatrien, som får 3,2 mio. kr. årligt. Her forklarer regionen, at teamet, der yder intensiv ambulant psykiatrisk behandling til mennesker med svær psykisk sygdom, etableres i tilknytning til sengeafsnittet med henblik på at sikre et sammenhængende patientforløb. Alternativt skal de patienter, som udskrives fra sengeafsnittet, skulle fortsætte deres ambulante behandling i de almindelige F- ACT-teams. Et specialiseret F-ACT-team for patienter med svær selvskade vil derfor aflaste de almindelige F-ACT-teams.

Vil nedbringe brug af tvang

I budgettet hedder det om baggrunden for den øgede indsats ift. selvskade, at selvskadende adfærd blandt børn og unge udgør et voksende problem og forekomsten af selvskade er højere for unge end for andre grupper. Desuden noteres det, at selvskadende adfærd også er den overvejende årsag til brug af tvang i Børne- og ungdomspsykiatrien. Og “det er en alvorlig udvikling, vi gerne vil gøre noget ved”, skriver Regionen i budgettet.

I Team for selvskade kan lederen, Lotte Rubæk, næsten ikke få armene ned af ren begejstring over det samlede løft til indsatsen mod selvskade.

“Med permanentgørelsen af vores team ser jeg frem til fortsat løbende at kunne behandle de unge med selvskade på bedste vis og til fortsat at kunne opkvalificere medarbejderne, så de alle føler sig godt klædt på. Og jeg glæder mig også over, at Team for selvskade fortsat kan agere flyverkorps på døgnafsnittene, hvor vi også gerne vil udbygge vores indsatser for at forbedre kvaliteten af behandlingen af de sværest selvskadende patienter,” siger hun.

 

Relateret artikel

 

Emner: selvskade

Del artiklen med dine venner