Rettigheder. Viden. Inspiration


Antal voksne danskere på ADHD-medicin er fordoblet på ti år

Forbruget af ADHD-medicin har længe været i vækst. Nu viser nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen, at det samlede antal danskere, der bruger ADHD-medicin, i løbet af det seneste årti er steget med hele 71 procent.

I 2020 var der i alt 61.000 danskere, der brugte ADHD-medicin.

Det er særligt udviklingen blandt de voksne, der trækker op. Således er antallet af dem mellem 25 og 44 år, der bruger ADHD-medicin, mere end fordoblet i de seneste 10 år. Blandt den lidt ældre gruppe på 45-64 år ses også en stigning, mens antallet er mere stabilt i de øvrige aldersgrupper, herunder børn og unge. 

Stigningen i antallet af voksne, som er i behandling, skyldes både, at der kommer nye voksne brugere til, og at nogle brugere, der har fået medicinen som børn, er blevet voksne og er fortsat med at tage den. Sundhedsdatastyrelsen analyse viser, at stigningen i antal voksne brugere primært skyldes, at der kommer nye, voksne brugere til. I 2020 var to tredjedele (66 procent) af nye brugere af ADHD-medicin voksne på 18 år eller over, og den tendens har været stabil gennem de seneste 10 år. 

Analysen viser også, at varigheden af behandling med ADHD-medicin svinger fra få måneder til mange år - 24 procent brugte medicinen i over fem år. Samtidig ses det, at der i Danmark er stor geografisk forskel på udviklingen i forbruget.

Stigningen i antallet af brugere gør sig ikke gældende i alle kommuner. I enkelte kommuner er der siden 2016 sket et fald i antallet af brugere, særligt blandt børn og unge. I andre kommuner er andelen nær ved fordoblet. I Guldborgsund Kommune f.eks. faldt forekomsten blandt børn og unge med 36 pct., mens den i Billund Kommune steg med 94 pct. De to kommuners udgangspunkt i 2016 var hhv. 11,4 og 9,9 pr 1.000 borgere under 18 år, altså sammenligneligt.

Tallet var højest i Struer Kommune, hvor 3,58 procent under 18 år i 2020 fik ADHD-medicin, og lavest i Kerteminde Kommune, hvor 0,28 procent under 18 år i 2020 fik ADHD-medicin. Hovedparten af de kommuner, hvor andelen af borgere under 18 år er faldet, ligger i Region Sjælland og Region Syddanmark. Andelen af brugere over 18 år er steget i alle kommuner, bortset fra Læsø.

ADHD

Del artiklen med dine venner