Rettigheder. Viden. Inspiration


80 procent af mennesker med ADHD har ofte besvær med at sove, viser rapport.

Sådan kan ADHD-patienter tackle deres søvnproblemer

Rutiner. Medicin. Og så en stor tung dyne er nogle af de midler, patienter med ADHD kan bruge for at få bugt med de udbredte søvnproblemer. 

ADHD spolerer ofte søvnen. Ifølge en rapport fra Psykiatrien Region Sjælland har 80 procent af mennesker med ADHD ofte besvær med at sove.

Lene Rugge Møller er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri, og det er et billede, hun genkender.

”Børn og unge med ADHD skal koncentrere sig om at stoppe tankerne, og de hopper måske ud af sengen mange gange om natten. Desuden er de meget impulsive og har også af den grund svært ved falde til ro og falde i søvn,” siger Lene Rugge Møller. Hun tilføjer, at der er mange paralleller til voksne med ADHD. Det vender vi tilbage til. 

Problemet kan behandles

Et andet problem for børn med ADHD er, at risikoen for at de har fået en opsang inden sengetid er overhængende.

”Uroen ved sengetid kan være forbundet med skældud, fordi man har denne ofte lidt vanskelige adfærd. Man kan sige, at det ofte er sværere at lægge børn med ADHD i seng,” siger Lene Rugge Møller og uddyber:

”Men man ser også børn, der simpelthen ikke KAN sove, fordi hjernen er for aktiv, så at sige. Hjernen kan være forsinket i en biokemisk forstand, den falder simpelthen ikke til ro.”

Når man skal behandle problemet, handler det i vidt omfang om døgnrytme, struktur og om at undgå elektronik sent på aftenen. Desuden er det en god idé, at man efter aftensmaden målrettet arbejder på at falde til ro.

”Der skal være nogle solide ydre rammer. Og børnene skal forstå, at god rytme betyder noget for dem,” siger Lene Rugge Møller.

Rådene minder på sin vis om råd til børn uden ADHD. Det er imidlertid sværere at være forældre til børn med ADHD - det kræver mere for at lykkes, ifølge speciallægen, som også peger på en lidt alternativ metode.

”Et konkret værktøj, som mange bruger, kan være en kugledyne eller en kædedyne. Altså en tung dyne, det giver kropslig ro via såkaldt sensorisk stimuli. Gerne sådan en lidt gammel bedstemordyne, hvorunder man ikke kan gøre andet end at ligge stille og slappe af, det giver typisk en hurtigere indsovningstid.”

Medicin kan hjælpe – også voksne

Derudover kan man give medicin. Melatonin-præparater har vist sig at virke til børn.

”Således falder de nemmere i søvn, såfremt de andre strategier med gode søvnvaner er mislykkedes,” siger Lene Rugge Møller.

Hos voksne kan melatonin på tre-seks mg ifølge rapporten fra Psykiatrien Region Sjælland overvejes en halv til en hel time inden den ønskede søvn.

Propatienter: Er der paralleller til voksne med ADHD?

”Ja, der er mange paralleller. En tung dyne kan f.eks. også være god til voksne. Det kan imidlertid være sværere for voksne, når der ikke er nogle forældre til at holde rutinen, så at sige,” påpeger Lene Rugge Møller og tilføjer:

”Mange har sværere ved at mærke hele trætheden i et omfang, så de synes, at de skal gøre noget. De venter til at gå i seng, til de er virkelig trætte. Og så sover de først, når telefonen falder ud af hånden på dem.” 

Søvnmangel kan omvendt også forværre ADHD-symptomer hos både voksne og børn, så de vil have endnu sværere ved at koncentrere sig.

”Det gælder også mennesker uden ADHD - at vi kan blive lidt mere kropsligt urolige. Vi har måske lige brug for at rejse os op og den slags. Ligesom vores adgang til sociale medier hele tiden er med til at aktivere vores hjerner – der sker hele tiden noget. Det skal man tage alvorligt, det kan virkelig påvirke søvnen,” siger Lene Rugge Møller.

ADHD

Del artiklen med dine venner