Medicin, der kun skal tages to gange årligt, på vej til behandling af skizofreni

En depotbehandling til skizofrenipatienter, der kun skal gives to gange årligt, kan være på vej på det europæiske marked. Den første ansøgning af slagsen er netop landet hos det europæiske lægemiddelagentur, EMA, og handler om lægemidlet paliperidonpalmitat (PP6M).

Midlet findes i dag til injicering en gang månedligt (PP1M) eller hver tredje måned (PP3M). Men nu er det altså videreudviklet til kun at skulle gives to gange årligt. Mere præcist hedder det i ansøgningen fra lægemiddelproducenten Janssen, at man ønsker det godkendt til vedligeholdelsesbehandling af skizofreni hos voksne patienter, der er klinisk stabile på PP1M eller PP3M. Hvis det godkendes vil PP6M give det længste doseringsinterval på det europæiske marked for antipsykotisk medicin.

Til støtte for ansøgningen har producenten, Janssen, fremlagt et studie, der viser, at 81 procent af de patienter med skizofreni, som fik behandling med det nye langtidsvirkende depotpræparat, PP6M, ikke fik tilbagefald over en periode på 12 måneder. Og studiet konkluderer, at det har en lige så god effekt som PP1M og PP3M. Også bivirkningsprofilen er den samme, med vægtøgning som den største (8,4 procent).

Patienter bliver bedre til at tage deres medicin 

”Ideen med det nye doseringsregime er, at patienter med skizofreni og deres behandlere kan fokusere mindre på medicineringsintervaller og mere på de øvrige aspekter af behandlingen, som for eksempel den psykosociale del af den,” siger Bill Martin fra Janssen Research & Development.

Han understreger, at behandling med PP6M kun er beregnet på patienter, der er i stabil behandling med depotmedicin med kortere virkningsintervaller.

Det er velkendt, at et af de største problemer i behandling med antipsykotika er, at patienter ikke følger behandlingen godt nok. Bl.a. fordi patienterne, når de begynder at få det bedre, holder op med at tage deres medicin. Fra behandlerside er der derfor ofte udtrykt ønske om lægemidler, der kan forbedre denne compliance, især langtidsvirkende midler, som gør det mindre besværligt og udfordrende for patienterne at følge den medicinske behandling. Studier af langtidsvirkende antipsykotika har tidligere vist, at patienter, der overholder behandlingen både har større effekt af den, oplever færre bivirkninger og får en bedre livskvalitet. Andre har studier vist, at patienter, der ikke tager deres depotmedicin som foreskrevet har en over ti gange større risiko for tilbagefald og fire gange større risiko for hospitalsindlæggelse end patienter, som følger deres behandling. Reduktionen af bivirkningerne skyldes, at depotmedicinen får en mere ensartet koncentration i blodet.

Depotpræparater kan med fordel benyttes til personer, der på grund af deres sygdom ikke har forståelse for, at de skal tage medicinen dagligt. Men de må ifølge behandlingsvejledningen ikke bruges til opstart af behandling af skizofreni.

Emner: skizofreni

Del artiklen med dine venner