Flere samtidige depressionssymptomer øger risiko for slagtilfælde

Mennesker med flere samtidige depressive symptomer har en øget risiko for slagtilfælde.

Det antyder resultater af en undersøgelse ledet af forskere ved University of Alabama offentliggjort i Neurology: Clinical Practice.

Resultaterne viste, at personer, der scorede højere på en test designet til at måle depressive symptomer, havde en højere risiko for slagtlfælde.

Undersøgelsen omfattede ca. 14.000 deltagere over 45 år uden tidligere slagtilfælde, der havde deltaget i REGARDS-undersøgelsen, der er en national, befolkningsbaseret langtidsundersøgelse designet til at undersøge risikofaktorer forbundet med racemæssige og regionale forskelle i slagtilfælde og dødelighed.

Depressive symptomer blev vurderet ved hjælp af en depressionsskala kendt som CES-D-4. Skalaen vurderer en delmængde af symptomer og vurderer, hvor ofte respondenterne følte sig deprimerede, triste eller ensomme eller brød ud i gråd.

Der var 1.262 slagtilfælde over en gennemsnitlig opfølgning på ni år blandt deltagerne. Sammenlignet med deltagere uden depressive symptomer havde deltagere med en til tre symptomer 39 procent øget risiko for slagtilfælde. Deltagere med mere end fire symptomer oplevede 54 procent højere risiko for slagtilfælde efter en demografisk justering. 

"Der er en række velkendte risikofaktorer for slagtilfælde, såsom forhøjet blodtryk, diabetes og hjerte-sygdomme; men vi begynder at forstå, at der også er utraditionelle risikofaktorer, og at depressive symptomer vægter højt på listen," siger Virginia Howard, der er professor ved Institut for Epidemiologi og seniorforfatter af artiklen.

"Disse utraditionelle risikofaktorer bør indgå i samtaler om forebyggelse af slagtilfælde."

Et mål med undersøgelsen var at se, om depressive symptomer kan hjælpe med at forklare den øgede risiko, som sorte har for slagtilfælde, især i det sydlige USA.

"De traditionelle risikofaktorer forklarer ikke hele forskellen i slagtilfælde mellem racer," siger Cassandra Ford fra University of Alabama og undersøgelsens førsteforfatter.

"Resultaterne er blandede i de få undersøgelser med sorte deltagere, der har undersøgt race og depressive symptomer i forhold til slagtilfælde. Depression bliver ofte ikke opdaget og er udiagnosticeret hos sorte patienter, der ofte er mindre tilbøjelige til at modtage effektiv pleje og styring. Disse fund tyder på, at der skal udføres yderligere forskning for at undersøge utraditionelle risikofaktorer for slagtilfælde," siger hun.

"Standardspørgsmålene, der stilles i det typiske møde mellem læge og patient, skal opdateres, så de inkluderer spørgsmål vedrørende depressive symptomer," mener Virginia Howard.

"Læger i primærpleje, intern medicin og geriatri skal overveje at spørge deres patienter om depressive symptomer."

Emner: depression

Del artiklen med dine venner