"For mennesker, der lever med angst, depression og lignende, kan det være en stor udfordring, når hverdagen smuldrer. Derfor er det præcis lige så vigtigt som før, at man henvender sig til sin læge, hvis man får eller har psykiske udfordringer,” siger Sophie Hæstorp Andersen.

Psykiatri-patienterne er på vej tilbage

For få uger siden efterlyste psykiatrien overalt i Danmark patienterne, fordi de holdt sig væk og gav behandlerne anledning til bekymring. Nu tyder noget imidlertid på, at patienterne har fået mod på igen at vove sig uden døre. I hvert fald melder flere regioner om tilstande, der er på vej til at blive normaliseret.

Det gælder bl.a. i Region Nordjylland, hvor lægefaglig direktør Tine Gram Larsen glæder sig over den effekt, man i psykiatrien nu ser af den gradvise åbning af samfundet.

”Da landet blev lukket ned, mistede vi hurtigt kontakten med en god del af de patienter, vi kendte, og fik heller ikke henvist nye. Enten fordi de ikke turde komme af frygt for at blive smittet, eller fordi de troede hele systemet var reserveret til mennesker med COVID-19. Det har bekymret os, fordi mange derved ikke fik den behandling, de har brug for. Men nu ser vi, at de så småt igen begynder at henvende sig til os eller deres egen læge. Og det er jo dejligt,” siger hun.

Indtil videre er det primært i den ambulante del af psykiatrien, at man rundt omkring oplever en større efterspørgsel. På hospitalerne er der fortsat mange ledige senge, fordi man her stadig er meget restriktive ift. at minimere smitterisikoen.

Nordjyderne lyttede til opfordringer

Da samfundet lukkede ned, blev konsekvensen hurtigt, at mange mennesker undlod at gå til læge med alt andet end corona. Også dem med psykiatriske udfordringer. Det fik både læger og andre til at opfordre befolkningen til at gå til deres læge med sygdom uanset hvad, samtidig med at alle blev gjort opmærksom på, at der ikke var grund til utryghed ved at henvende sig. Også psykiatrien var ude og erklære, at de var klar til at behandle både ambulant og under indlæggelse – på trods af corona. I Nordjylland sendte de desuden en opfordring til de praktiserende læger om ikke at tøve med henvisninger til Psykiatrien, ligesom de adviserede kommunerne om, at PPR havde et bekymrende lavt henvisningsmønster.

”Det ser ud til at vores opråb har haft en vis effekt. Og så spiller det selvfølgelig også ind, at den værste corona-krise ser ud til at være overstået. I hvert fald oplever vi en pæn stigning i antallet af henvisninger fra lægerne, og kan også høre på patienterne, at de ikke er helt så nervøse mere,” fortæller hun.

Region H forventer normalisering i år

Et andet sted, hvor man oplever, at patienterne er på vej tilbage, er i Region Hovedstadens psykiatri, hvor lægefaglig direktør, Ida Hageman, fortæller, at man har oplevet et uventet stort fald i antal henvisninger, henvendelser og indlæggelser siden coronakrisen satte ind.

”Vi begynder at se en stigning i henvendelser igen, men vi er ikke normaliseret endnu. Selv om det er svært at spå, så forventer jeg dog, at vi atter kommer tilbage til normal aktivitet i løbet af dette år,” siger hun.

Hun konstaterer, at patient- og pårørendeforeninger og Dansk Psykiatrisk Selskab har udtalt forventninger om et væsentligt øget pres på psykiatrien i forlængelse af coronakrisen. Men som hun ser det, ved ingen reelt ikke, om det sker, da man aldrig har stået i en lignende situation tidligere.

”Det vi kan sige er, at vi er forberedt på at tage mod alle patienter uanset hvad. Samtidig er det vigtigt for mig at sige, at vi stadig tager alle forholdsregler for at begrænse smitterisikoen og også stadig er klar til at tage mod patienter smittet med coronavirus,” siger Ida Hageman. 

Psykiatrien er klar

I Danske Regioner ser man også med stor alvor på en opgørelse fra Sundhedsstyrelsen, som for et par uger siden viste, at antallet af henvisninger til psykiatrien er faldet med hele 60 procent, siden coronaepidemien for alvor ramte Danmark.

”Det er et bekymrende fald i henvisninger, og vi bør snarest muligt vende tilbage til et normalt niveau. Ellers er der stor risiko for, at vi fremover vil se flere borgere med brug for hjælp i psykiatrien. Derfor vil jeg gerne slå fast, at psykiatrien ikke er – og aldrig har været – lukket, men tværtimod er klar til at modtage og behandle alle patienter,” siger Sophie Hæstorp Andersen, der er formand for Danske Regioners psykiatri- og socialudvalg.

Regionerne oplever både, at patienterne ikke i samme omfang henvender sig til deres praktiserende læge med symptomer, og at færre henvender sig direkte til de psykiatriske akutmodtagelser. Det kan skyldes en generel bekymring for smitte i sundhedsvæsenet eller det faktum, at borgerne opfordres til at blive hjemme og ikke række ud til andre mennesker.

”For personer med psykisk sygdom kan det få konsekvenser at blive hjemme og forsinke behandlingen. For mennesker, der lever med angst, depression og lignende, kan det være en stor udfordring, når hverdagen smuldrer. Derfor er det præcis lige så vigtigt som før, at man henvender sig til sin læge, hvis man får eller har psykiske udfordringer,” siger Sophie Hæstorp Andersen og understreger, at det gælder om at sikre, at mennesker med psykisk sygdom får den hjælp og støtte, de har behov for.

Emner: corona

Del artiklen med dine venner