Næsespray et skridt nærmere bedre behandling af depression

En ny næsespray til behandling af depression er kommet endnu et skridt nærmere brug i dansk praksis. I foråret 2019 blev det nye lægemiddel godkendt af de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA, og er nu også godkendt af de europæiske sundhedsmyndigheder, EMA.

Midlet hedder Spravato og indeholder esketamin. Det er lige nu til vurdering i Medicinrådet. Og en af dem, der ser frem til godkendelse her, er psykiater Jannik Bjerrum, overlæge på Psykiatrisk Akutmodtagelse i Glostrup:

”Den nye næsespray vil give os mulighed for at hjælpe en stor gruppe af patienter, som vi i dag ikke kan gøre noget for, nemlig dem med en svær depression, som det har vist sig umuligt at behandle på anden vis, eller dem, der har prøvet en række præparater uden effekt eller for mange bivirkninger. Så det er rigtig, rigtig mange, der vil kunne få glæde af det,” spår han.

I praksis vil det dog nok blive en mindre gruppe, som vil få det, mener han. Bl.a. fordi patienterne kun må bruge midlet under opsyn af en sundhedsfaglig person og efterfølgende skal observeres i en-to timer. Hertil kommer, at prisen for esketamin er høj.

Meget markante resultater

Med Spravato er det første gang i 30 år, at der fremkommer en ny virkningsmekanisme til behandling af svær og behandlingsresistent depression. Godkendelsen af midlet er baseret på data fra et klinisk forsøg på over 1.600 patienter. Efter en måned havde 7 ud af 10 i behandling med esketamin opnået en halvering af deres depressive symptomer. Derudover havde over halvdelen af dem kun få eller ingen tilbageværende symptomer. Virkningen af behandlingen indtrådte dag 27, hvilket er væsentligt hurtigere end med de traditionelle behandlinger. I et efterfølgende studie viste virkningen at holde over en etårig periode.

”At man for 7 af 10 patienter kan halvere symptomerne på en måned er meget markant. Især i betragtning af, at midlet jo er testet på patienter, der har prøvet flere andre behandlinger forinden og dermed ikke just er de nemmeste at have med at gøre,” påpeger Jannik Bjerrum.

Nye farmakologiske perspektiver

Ifølge overlægen har man længe vidst, at iv ketamin kan have en dramatisk god effekt på patienter med depression, og endda med minimale eller ingen bivirkninger. Så at man nu kan give esketamin gennem næsen, synes han er smart, fordi man derved undgår den mere udfordrende invasive procedure.

På sigt ser han også flere perspektiver i brugen af det nye lægemiddel, da det rent farmakologisk åbner op for andre behandlingsprincipper:

”Det betyder, at vi ikke kun vil have de traditionelle SSRI-præparater til behandling af depression, men vil kunne supplere med nogle stoffer, der har en helt anden virkningsmekanisme. Rent spekulativt kan man også forestille sig, at nogle af de patienter, der i dag får ECT-behandling, vil kunne hjælpes lige så godt med esketamin-behandling. Det vil være en stor fordel for patienterne, da det vil være både enklere, mere sikkert, billigere og forbundet med mindre stigma,” siger Jannik Bjerrum.

Ifølge studierne bag Spravato er de hyppigt forekomne bivirkninger ved midlet svimmelhed, kvalme, dissociation, hovedpine, bevidsthedsforstyrrelse, ændring i smagssans, reduceret følelse af berøring og opkastning. Dog var bivirkningerne generelt milde til moderate og ophørte hovedsageligt inden for to timer efter administration.

Midlet må kun bruges i kombination med et oralt antidepressivt lægemiddel (SSRI eller SNRI), og hvis to andre behandlingsformer har vist sig ineffektive.

Herhjemme har producenten af Spravato, Janssen-Cilag, søgt Medicinrådet om godkendelse. Der er ikke fastlagt nogen dato for rådets afgørelse.

Emner: depression

Del artiklen med dine venner