Piger med ADHD bliver underdiagnosticeret

De europæiske ADHD-specialister siger i en fælles erklæring, at det er veldokumenteret, at der er forskel kønnene imellem, når vi taler ADHD. Først og fremmest ser det ud til, at piger i ringere grad bliver diagnosticeret – i forholdet 1:5 eller 1:9, afhængig af hvilken undersøgelse man ser på.

Der sker en kraftig underdiagnosticering af pigerne, selvom man vurderer, at der er lige mange drenge og piger, som har ADHD. Blandt voksne kvinder og mænd er kønsfordelingen derimod 1:1 i diagnosticeringen. 

Piger med ADHD kan har mindre hyperaktive/impulsive symptomer end drenge. Og fordi drengene er mere forstyrrende, er de mere tilbøjelige til at blive henvist af forældre eller og lærere, mens pigerne forbliver udiagnosticerede.

Den manglende diagnosticering af pigerne kan – ifølge specialisternes erklæring – også skyldes manglende viden og anerkendelse af ADHD hos piger blandt sundhedspersonalet. Bl.a. en manglende viden om, at piger med ADHD ofte udviser lavt selvværd, angst samt affektive lidelser, og at disse ADHD-symptomer fejlagtigt bliver tilskrevet komorbiditeter, og at de derfor fejldiagnosticeres.

Desuden synes kvinder med ADHD at udvikle bedre coping-strategier end mænd og er dermed bedre til at maskere deres ADHD-symptomer i barneårene. Det ændrer sig dog typisk, når de for alvor stilles over for livets udfordringer; dvs. når de kommer i gymnasiet, på universitetet eller begynder at arbejde, får kæreste og skal tage ansvar for alle deres egne beslutninger.

Forskellige genetiske sammenhænge kønnene imellem og biologiske faktorer, der påvirker det såkaldt dopaminerge system – såsom skjoldbruskkirtel- og østrogenhormoner – kan også spille en rolle i maskering af ADHD hos piger og kvinder. Desuden har piger og kvinder med ADHD været genstand for langt mindre forskning end drenge og mænd med ADHD.

Endelig nævner konsensuserklæringen nogle undersøgelser, der viser, at kvinder med ADHD er særligt sårbare over for tidlig modgang og overfor fysiske og psykiske problemer. De har en højere forekomst af søvnløshed, kroniske smerter, selvmordstanker, generaliseret angst, depression samt en større sårbarhed overfor nikotinafhængighed og en øget sandsynlighed for risikabel seksuel adfærd.

Emner: ADHD

Del artiklen med dine venner