Gode resultater med bæltefrie afdelinger i psykiatrien

Seks forskellige afsnit fordelt over hele landet reducerede brugen af bælter med 64 procent på tre år. Især kulturændringer, bedre normeringer og kompetenceløft lader til at være blandt nøglerne til succes. Det viser evalueringen af satspuljeprojektet ”Forsøg med bæltefri/tvangsfrie afdelinger i psykiatrien”.

Sundhedsstyrelsen har fået undersøgt, hvad der skal til for, at et dansk psykiatrisk døgnafsnit kan bringe brugen af bæltefikseringer ned, og hvad der særligt virker i forhold til at bruge færre bæltefikseringer.

Evalueringen viser, at rigtig mange bæltefikseringer på de seks deltagende projektafsnit kunne undgås med de rette tiltag, selvom en helt bæltefri psykiatri kan være svær at opnå. Antallet af bæltefikseringer på de seks afsnit er reduceret i alt fra 501 til 179 på tre år. I fire ud af seks afdelinger er der efter projektet væsentligt færre bæltefikseringer, og to afdelinger er lykkedes med at blive helt eller næsten helt bæltefri. Samtidig er brugen af andre former for tvang - akut beroligende medicin, fastholdelser, remme eller tvangstilbageholdelser - ikke steget hos de deltagende projekter.

Heller ikke personalet ser ud til at lide under ikke at kunne bruge tvang - det fører ikke til øget sygefravær, øget omfang af vold og trusler mod personalet eller reduceret medarbejdertilfredshed. Og hos patienterne selv er patienttilfredsheden steget i samme periode. Patienttilfredshedsmålingen, LUP-psykiatri, viser, at tilfredsheden blandt patienterne på de deltagende afsnit er steget fra 79,6 procent i 2014 til 92,7 procent i 2016.

Samtidig har der været færre bæltefikseringer på naboafsnit, som ikke var direkte involveret i projektet. Det tyder på, at et fokus på at nedbringe anvendelsen af bæltefiksering rækker ud over de seks projektafsnit, men også på, at bæltefikseringerne ikke blot er blevet flyttet fra de deltagende projektafsnit til andre afsnit.

Men hvad var det så, som personalet brugte i stedet for bælter?

Rapporten peger på, at det især var en ændret kultur i forhold til den faglige tilgang til arbejdet og i tilgangen til patienterne, der hjalp. Også de ekstra ressourcer der har været til rådighed i projektperioden både til opstart og i drift samt et kompetenceløft af personalet på afsnittene har haft betydning i forhold til at kunne nedbringe anvendelsen af bæltefiksering i projektperioden.

Kulturændringen omfatter både en ændret tilgang til det faglige arbejde og valg af forebyggende redskaber og en ændret tilgang til patienterne. Mere samvær med og en mere åben og imødekommende tilgang til patienterne fremhæves som deeskalerende i sig selv, fordi patienterne i højere grad føler sig forstået. Derudover giver det bedre relationer mellem personale og patienter, hvilket gør personalet bedre i stand til at forstå den enkelte patient og finde løsninger, der virker deeskalerende, hedder det i rapporten.

Arbejdet med en bæltefri tilgang krævede flere ressourcer i den daglige drift af de seks afsnit - også efter opstartsperioden.

Det er DEFACTUM og COWI, der har foretaget evalueringen for Sundhedsstyrelsen, og DEFACTUMs specialkonsulent Anders Nørbæk, der har udarbejdet rapporten, siger i en pressemeddelse:

"Mere personale på et afsnit har i sig selv en forbyggende effekt. Og så giver det mere ro, når der er plads til, at én eller to medarbejdere tager sig af en patient, der er ved at blive opkørt. Fagpersonerne påpeger, at det er mere ressourcekrævende at arbejde med at deeskalere en konflikt, end det er at lægge en patient i bælte."

Erfaringerne fra satspuljeprojektet Forsøg med bæltefri/tvangsfrie afdelinger i psykiatrien er et skridt i retning af at nå målsætningen om at halvere brugen af bæltefikseringer i psykiatrien inden 2020, som Sundhedsministeriet indgik en aftale med Danske Regioner om i 2014.

Sundhedsstyrelsen følger udviklingen i brugen af tvang tæt, skriver styrelsen. Hvert halve år offentliggøres data for udviklingen, og Sundhedsstyrelsen kommenterer på udviklingen det seneste år. Udviklingen følges og drøftes i Task Force for Psykiatriområdet, der fungerer som et nationalt forum, der skal understøtte videndeling og spredning af bedste praksis på området.

De seks afdelinger

De seks deltagende afdelinger er hele Psykiatrisk Center Ballerup, N6 i Brønderslev, 809 og 811 på Psykiatrisk Center Glostrup, P4 på Aarhus Universitetshospital i Risskov, SL3 og SL5 på Psykiatrisk Sygehus i Slagelse og 61/63 på Psykiatrisk Afdeling i Aabenraa.

Analyserne i ovenstående afsnit viste, at der med stor statistisk sikkerhed kan identificeres en reduktion i antallet af bæltefikseringer i Aabenraa, Slagelse, Glostrup og Ballerup, når projektperioden sammenlignes med baselineåret. Derimod er der identificeret en statistisk sikker stigning i antallet af bæltefikseringer i Brønderslev.

Der er imidlertid forskel på de fire projektafsnit med positiv udvikling. To af afsnittene er helt eller næsten helt bæltefri. Således har man i Glostrup slet ikke haft bæltefikseringer i de sidste fem kvartaler af projektperioden, mens man i Aabenraa har været helt bæltefri i tre af fire kvartaler i 2017. I Ballerup nåede man i 2016 det niveau for hele centret, som var målsætningen, mens man i 2017 igen ligger lidt over. I Slagelse er der på trods af den positive udvikling fortsat forholdsvis mange bæltefikseringer på projektafsnittene. Udviklingen afspejler her, at antallet i baselineåret ligger rigtig højt.

 

 

 

Emner: bæltefikseringer tvang

Del artiklen med dine venner

Nyt fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift

 

Redaktionen

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
Jette Marinus - respiratorisk
Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
Grit Blok - dermatologi 
Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Maibrit Jürs - reumatologi 
Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
Annette Lausten - gastroenterologi
Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Persondatapolitik

Kontakt

Mail til redaktionen

Annoncer

Annonceformater

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.diagnostisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk

Redaktionen

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Annoncer

Kommerciel chef Anders From

Anders@medicinsketidsskrifter.dk

mobil: 29898690

Tilknyttede journalister

Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
Jette Marinus - respiratorisk
Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
Grit Blok - dermatologi 
Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Maibrit Jürs - reumatologi 
Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
Annette Lausten - gastroenterologi
Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Persondatapolitik

Kontakt

Mail til redaktionen

Annoncer

Annonceformater

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk
www.diagnostisktidsskrift.dk

Nyt fra Medicinske Tidsskrifter

Medicinsk Tidsskrift

Onkologisk Tidsskrift

Hæmatologisk Tidsskrift

MS Tidsskrift

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift