- Modelfoto

Kæmpe stigning i antal børn og unge i hovedstaden, som henvises til psykiatrien

Fra 1. kvartal 2017 til første kvartal i år er andelen af børn og unge i Region Hovedstadens Psykiatri, som ikke udredes til tiden, steget fra 25 procent til 60 procent. For hele landet er de tilsvarende tal 10 procent og 19 procent viser nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen.

Siden statistikken blev opgjort med udgangen af første kvartal er der dog sket en masse, som har fået kurven i hovedstadsregionen til at knække og som betyder, at det kun er for de større børn ventetiderne fortsat er for lange.

”Forklaringen på stigningen i andelen, der sidste år ikke blev udredt til tiden, er først og fremmest et voldsomt øget pres på Børne- og Ungdomspsykiatrien. Vi kender ikke årsagen til det, men har en fornemmelse af, at der henvises stadig flere børn og unge til psykiatrien, som ville have bedre af at blive behandlet ude i deres nærmiljø,” siger centerchef i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Hovedstaden, Kresten Dørup.

Henvisningspresset er aftaget

I 2017 modtog psykiatrien 16 procent flere henvisninger end i 2016. Og bl.a. på grund af ekstra bevillinger fra regionsrådet – til ekstra psykologer og sygeplejersker – har børne- og ungdomspsykiatrien i de første 24 uger af 2018 øget kapaciteten og taget 27 procent flere børn og unge ind end i samme periode sidste år. Det er den ene forklaring på, at kurven nu er knækket. Og den anden er, at man i børne- og ungdomspsykiatrien er blevet meget mere opmærksomme på, hvem man tager ind.

”Vi har set på, om vores kernemålgruppe er den rigtige. For når presset er så stort, er vi nødt til at sikre, at vi i psykiatrien kun ser dem, der faktisk skal på hospitalet, og at kommunerne samtidig er skarpe på at få hjulpet dem, der har brug for en indsats i nærmiljøet. På den måde er vores henvisningspres ikke steget i år, sådan som det plejer. Så med et øget indtag har vi kunnet komme ned i bunkerne og høvle af ventetiderne,” siger Kresten Dørup.

I tal betyder det, at der i dag kun står 150 på venteliste, hvor der i januar stod 450.

Diagnoser til børn tager længere tid

”I dag kan vi sige, at hovedparten af de nyhenviste børn og unge får en tid inden for 30 dage. Vores mål er at kunne overholde udredningsretten 100 procent. Men vi ved også, at vi fortsat vil have udfordringer. Alene af den grund at en udredning på 30 dage er meget svær at nå, når det handler om børn, hvor både forældre, skoler og andre skal inddrages. Det tager derfor meget længere tid at stille en diagnose for et barn end for en voksen,” forklarer centerchefen.

Han er dog tiltagende tilfreds med den kvalitet, som Børne- og Ungdomspsykiatrien leverer. For ”når du kan stå med en færdig udredning i løbet af fire-seks uger fra henvisningsdato, synes jeg, at det er en kvalitet, vi kan være bekendt,” siger han og understreger, at målet er at overholde udredningsretten for alle.

Behov for bedre gatekeeper-funktion

Formanden for Region Hovedstadens Social- og Psykiatriudvalg, Susanne Due Kristensen, siger i en kommentar til tallene fra Sundhedsdatastyrelsen, at hun hæfter sig ved den positive udvikling, som er sket siden opgørelsen af tallene.

”Når man har et mål, der hedder 100 procent, er det ikke godt nok, at kun 40 procent udredes til tiden. Men vi bliver bare også nødt til at erkende, at presset på børne- og ungdomspsykiatrien i flere år er steget markant med et øget antal henvisninger, og at ressourcerne ikke er fulgt med,” siger hun.

For Region Hovedstaden gælder det desuden, ifølge udvalgsformanden, at indslusningen af Sundhedsplatformen har givet problemer med registreringer og dermed gjort statistikkerne usikre.

Et øget samarbejde med kommunerne

Hun glæder sig over, at henvisningspresset er aftaget noget, men ser stadig et behov for at sætte ind her. Således er regionen gået i gang med at se på, hvordan man kan øge samarbejdet med kommunerne, så man får en mere effektiv gatekeeper-funktion. Bl.a. har man søgt midler fra den satspulje, der er afsat til afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien med henblik på at styrke en tidlig indsats for børn og unge med psykiske lidelser, så de udredes og behandles på den mindst indgribende måde uden for psykiatrien.

”Her har vi i samarbejde med syv kommuner søgt om 67 millioner kroner, som vi håber kan gøre, at man kan arbejde med flere af børnene og de unge ude i kommunerne og undgå, at de kommer ind i psykiatrien og sygeliggøres unødigt,” siger Susanne Due Kristensen. 

Den aktuelle situation i Region Hovedstaden får ikke udvalgsformanden til at se behov for ekstraordinære tiltag.

”Vi konstaterer med tilfredshed, at kurven er knækket. Det gør mig en smule optimistisk. Men målet er fortsat, at udredningsretten skal overholdes for alle. Derfor holder vi fortsat godt øje med udviklingen. Især i forhold til at få henvisningerne bragt ned i antal,” siger hun.

Forskelle i opgørelsesmetoder

Når tallene for overholdelse af udredningsretten på landsplan er langt mindre negative end i Region Hovedstaden, er det især to regioner, der trækker statistikken op. Det er Sydjylland og Midtjylland, der overholder udredningsretten for hhv. 97 og 95 procent af børn og unge. Ud over de særlige udfordringer, som især Region Hovedstaden har, lyder en forklaring på de store forskelle, at metoderne til at opgøre, hvornår udredningsretten er overholdt, er meget uens regionerne imellem. Dette er man i Region Hovedstaden nu i gang med at se nærmere på.

Del artiklen med dine venner

Nyt fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift

 

Redaktionen

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
Jette Marinus - respiratorisk
Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
Grit Blok - dermatologi 
Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Maibrit Jürs - reumatologi 
Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
Annette Lausten - gastroenterologi
Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Persondatapolitik

Kontakt

Mail til redaktionen

Annoncer

Annonceformater

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.diagnostisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk

Redaktionen

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Annoncer

Kommerciel chef Anders From

Anders@medicinsketidsskrifter.dk

mobil: 29898690

Tilknyttede journalister

Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
Jette Marinus - respiratorisk
Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
Grit Blok - dermatologi 
Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Maibrit Jürs - reumatologi 
Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
Annette Lausten - gastroenterologi
Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Persondatapolitik

Kontakt

Mail til redaktionen

Annoncer

Annonceformater

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk
www.diagnostisktidsskrift.dk

Nyt fra Medicinske Tidsskrifter

Medicinsk Tidsskrift

Onkologisk Tidsskrift

Hæmatologisk Tidsskrift

MS Tidsskrift

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift