Din ventetid til psykolog stiger dramatisk

I klinikken hos psykolog Dorthe Löyche på Amager i København er man hver måned nødt til at sige nej til en halv snes klienter. Og til sommer vil dette tal formentlig tredobles.

I klinikken hos psykolog Dorthe Löyche på Amager i København er man hver måned nødt til at sige nej til en halv snes klienter. Og til sommer vil dette tal formentlig tredobles.

Noget lignende sker i klinikken hos Maria Lykke på Frederiksberg og en lang række andre danske psykologer, hvor man i dag har praksiskandidater ansat. Op mod 100 klinikker har haft nyuddannede psykologer ansat i henhold til kandidatordningen.

Men ordningen slutter nu efter megen kritik fra mange praksiskandidater, som følte sig groft udnyttet. Ordningen udløber med udgangen af juni i år. Og konsekvensen af meldingerne fra de mange klinikker er for patienterne, at den lange ventetid, som allerede findes til psykologhjælp, bliver endnu længere, og at de derved vil få det dårligere. Især i hovedstaden vurderes det, at ventelisterne både kan blive to og tre gange længere.

For praksiskandidaterne er konsekvensen, at de mister en god mulighed for at gøre sig klar til hurtigt at komme i job.

Større pres på de fleste klinikker

Hos Dorthe Löyche betyder farvellet til praksiskandidaterne, at hendes klinik går fra to-en-halv til halvanden medarbejder, hvilket næsten halverer hendes kapacitet. Hun har selv ca. 22 klienter på ugebasis. Og det samme gælder hendes praksiskandidat. Så de ti, hun må sige nej til i dag, bliver til 32. Altså tre gange så mange, hvilket uundgåeligt vil medføre langt længere ventetid end i dag, hvor den allerede er på flere måneder, når det gælder fx angst og depression.

”Jeg har ikke mulighed for at tilbyde de samme klientforløb, som jeg har haft hidtil,” siger Dorthe Löyche og kan ikke se andet end, at presset gennemgående vil blive større på rigtig mange klinikker, når praksiskandidaterne forsvinder. Selv overvejer hun at slette sin telefontid, fordi hun ellers risikerer bare at komme til at sidde og sige nej til alle, der ringer. "Så må klienterne nøjes med at kontakte mig på mail," som hun siger.

Samtidig med, at hun frygter for konsekvenserne for patienterne, som med endnu længere ventetider kan få det endnu værre, ærgrer hun sig også rigtig meget på de nyuddannedes vegne.

”De får sværere ved at få autorisation, fordi deres uddannelsesstillinger forsvinder. Så det er i høj grad også dem, der rammes hårdt her. Og det er virkelig synd,” siger Dorthe Löyche. 

Maria Lykke, psykolog, specialist i psykoterapi og supervisor, Frederiksberg:

”Størstedelen af de nuværende praksiskandidater har givetvis været i København. Så der er ingen tvivl om, at der kommer et ekstra stort pres på psykologklinikkerne her. Jeg får allerede ti ekstra henvendelser om dagen fra folk, som ikke kan finde en ledig psykolog. Og jeg er nødt til at sige til dem, at jeg ikke tager imod nye henvendelser før april.

Det kan godt være, at nogle psykologklinikker har udnyttet praksiskandidaterne. Men hvorfor skal ordningen stoppe, når vi faktisk er mange, der har været ret optagede af at lave et ordentligt uddannelsesforløb for dem. Det er som at lade laveste fællesnævner råde. Og det er ærgerligt.

Det er trods alt 60 psykologer, der er forsvundet eller gør det snart. Og hvis de har haft ca. 20 ugentlige klienter hver, som er normalt, siger det sig selv, at ventetiderne rundt omkring bliver meget længere.

Jeg tror, der vil ske det, at mange patienter får det dårligere og derved bliver sværere at hjælpe. Vi vil se flere sygemeldinger. Og vi vil få en skævvridning, hvor dem med penge nok vil gå uden om sygesikringssystemet og betale selv, fordi ventelisterne her er meget kortere.”

 

Praksiskandidatordningen mellem Danske Regioner og Dansk Psykolog Forening er en ordning, hvor arbejde hos en psykolog med ydernummer tæller med som en del af et efteruddannelsesforløb mod autorisation. Ordningen blev sagt op sidste år af Dansk Psykolog Forening efter megen kritik fra mange praksiskandidater, som følte sig groft udnyttet.

Ift. at få etableret en ny ordning til gavn for de nyuddannede håber psykologforeningens formand, Eva Secher Mathiasen på en snarlig løsning.

Emner: psykolog

Del artiklen med dine venner

Nyt fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift

 

Nyt fra Medicinske Tidsskrifter

Medicinsk Tidsskrift

Onkologisk Tidsskrift

Hæmatologisk Tidsskrift

MS Tidsskrift

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift