Angsten vil ofte overtage fornuften, så din tænkende hjerne bliver sat ud af funktion.

5 gode råd til at slippe af med angsten

Er du en af de mange som lider af angst, og sætter den begrænsninger i din hverdag, så kan simple øvelser hjælpe dig med at dulme den.

Angst er gået hen og blevet en folkesygdom. Hver femte dansker rammes på et eller andet tidspunkt i livet af angst, og dobbelt så mange kvinder som mænd får en angstdiagnose. Graden af angst varierer og alle er heldigvis ikke ramt lige hårdt, men for de fleste opleves angsten utrolig invaliderende.

Angst kan få store konsekvenser både for den der lider af angst, men også for de pårørende og for samfundet. Der er nemlig en stor risiko for at den angstramte kan udvikle et misbrug, fordi alkohol og stoffer dulmer angsten. Derfor er det så vigtigt at få den rette hjælp.

Du kan også selv gøre en indsats, hvis du er en af de mange, som oplever angst, nervøsitet, uro, frygt eller bekymringer. Prøv at få angsten under kontrol ved hjælp af disse øvelser.

5 øvelser til at få angsten under kontrol:

1. øvelse: Træk vejret ned i maven og pust angsten ud

Denne øvelse går ud på at trække vejret roligt, for en rolig vejrtrækning vil mindske din angst. Træn dig selv i at trække vejret helt ned i maven og ikke kun oppe i brystkassen. Du skal helst træne dagligt.

2. øvelse: Stop angsten ved hjælp af tankerne 

Tankestop-øvelsen kan bruges til at bremse urolige eller løbske tanker, lige idet de opstår. Visualiser et stort rødt stopskilt, når du får angsttanker. I de sekunder der opstår, kan du tænke på noget positivt og som giver en god fornemmelse i maven. Prøv så at holde fast i de gode tanker. Du kan også binde en elastik rundt om håndledet og trække og slippe, for at aflede tankerne. I mens du gør det, så prøv at tænke på noget der gør dig glad, og hold så fast i de positive tanker.

3. øvelse: Vend opmærksomheden ud af

Angsten vil ofte overtage fornuften, så din tænkende hjerne bliver sat ud af funktion. Men i stedet for at tillade at følelserne tager over, så aktivér din tænkende hjerne ved at rette blikket udad, registrer hvad der sker lige nu og her omkring din person, og hold fokus på de ydre omgivelser.

4. øvelse: Skemalæg din bekymring

Spreder bekymringerne, der medfører angst, sig over hele dagen, så skemalæg dine bekymringer til et fast tidspunkt dagligt. Fx kan du bekymrer dig fokuseret i 30 eller 2x15 minutter. På denne måde kan du arbejde på at undgå, at dine bekymringer fylder for meget og ødelægger hele din dag.

5. øvelse: Tal dig ud af angsten

Husk at angst er en af de mest almindelige lidelser i Danmark, så du er ikke alene om at have angst. Derfor er der også mange omkring dig, der kan forstå, hvordan du har det. Få støtte hos familie, venner og evt. professionelle eller tal med andre, der selv har prøvet at have angst, og som ved hvordan det opleves. 

Psykiatrifonden.dk kan du få flere gode råd og se videoklip, som kan hjælpe dig med at slippe af med angsten.

Angstsymptomer kan opdeles i fire grupper:

- Psykiske symptomer, lige fra den lettere nervøsitet og uro til den voldsomme panikfølelse med angst for at dø eller blive sindssyg.
- Kropslige symptomer som hjertebanken, rysten, svedtendens, mavesymptomer og svimmelhed
- Ængstelige tanker omkring, hvad der vil ske, f.eks. forestillinger om faretruende begivenheder, udvikling af sygdom eller død
- Undvigelsesadfærd, flugt og undgåelse af de steder og situationer, der giver angst. 

Kilde: Sundhedsstyrelsen.

Emner: Angst

Del artiklen med dine venner

Nyt fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift

 

Nyt fra Medicinske Tidsskrifter

Medicinsk Tidsskrift

Onkologisk Tidsskrift

Hæmatologisk Tidsskrift

MS Tidsskrift

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift