Gener og køn kan have betydning for om du får en depression, mener forskerne.

Stor forskel på behandlingstid ved depression

Til trods for at de fleste med depression kun behandles kortvarigt i det psykiatriske system, har et fåtal kontakt med systemet i mange år.

De fleste patienter, der behandles for moderat til svær depression på de danske psykiatriske sygehuse får ikke yderligere behandling i det psykiatriske system efter to år. Dog får et fåtal behandling i op til 10 år efter deres diagnose. Disse forskelle fremgår af en ny dansk undersøgelse, hvor man har gennemgået 11.640 patienters kontakt med det psykiatriske system i en 10årig periode.

Katherine Musliner fra Det Nationale Center for Register-baseret Forskning på Aarhus Universitet er en af forskerne bag undersøgelsen og peger på, at det er en vigtig opdagelse, at patienterne – til trods for at de har den samme diagnose – får behandling af meget forskellig varighed.

”Vi ved ikke, hvorfor der er så stor forskel, og hvorfor nogle få har brug for mange års behandling. Vi forsøger med vores forskning af finde svaret. Vi en idé om, at det blandt andet kan hænge sammen med forskelle i patienternes livsvilkår og omgivelser, herunder hvilke ting der påvirker dem i hverdagen,” siger Katherine Musliner.

Særlige risikofaktorer

At være kvinde kan øge risikoen for at få en depression og komme i et langvarigt behandlingsforløb. Dobbelt så mange kvinder som mænd får diagnosen depression.

”En forklaring kan være, at kvinder er mere disponerede end mænd for at få alvorlige depressioner. Det kan dog også tænkes, at kvinder er mere tilbøjelige end mænd til at søge hjælp i det psykiatriske system for at få behandling. Man forsker i det og kender endnu ikke svaret, ” siger Katherine Musliner.

En anden risikofaktor er gener. Hvis man har forældre med psykisk sygdom, har man øget risiko for at få en depression og komme i et længerevarende behandlingsforløb.

”Især patienter, der har forældre med skizofreni, havde øget og vedvarende kontakt med det psykiatriske system. Forskning kan tyde på, at de gener, der disponerer for skizofreni, også disponerer for depression eller kan forværre depression. Det skal dog undersøges mere, før vi kan konkludere noget med sikkerhed,” siger Katherine Musliner.

Emner: depression behandling psykiatrisk system

Del artiklen med dine venner

Nyt fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift

 

Nyt fra Medicinske Tidsskrifter

Medicinsk Tidsskrift

Onkologisk Tidsskrift

Hæmatologisk Tidsskrift

MS Tidsskrift

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift