Patienters vurdering af egne evner risikerer at medføre fejlbehandling

Patienter med multipel sclerose (MS) fejlvurderer, hvor meget de går - og risikerer derfor at give læger et fejlagtigt indtryk af deres tilstand.

Det viser en ny dansk undersøgelse fra Sclerosehospitalerne i Danmark, der har sammenlignet MS-patienters egen opfattelse af, hvor langt de går med den distance, de rent faktisk går.

Den udvidede handicapstatus skala (EDSS) er, på trods af visse begrænsninger, almindeligt accepteret som hovedvurderingsværktøj, når man skal beskrive sygdomsgrad og -udvikling. Skalaen er stærkt afhængig af MS-patienternes gang-kapacitet, og deres egne vurderinger af distancen almindeligt acceptable. Men stemmer vurdering og faktisk distance ikke overens,  kan det medføre fejlagtige behandlingsbeslutninger - ikke desto mindre er der overraskende lidt viden om sammenhængen mellem selvrapporteret og faktiske distancer.

Forskerne bad derfor 303 patienter med MS, som var en del af det danske MS Hospital Rehabilitation Study, om at estimere deres distance. Deltagerne blev bedt om at gå indtil de enten havde gået 500 meter eller var for udmattede til at gå længere.

Patienterne gennemgik dertil en fuldstændig neurologisk undersøgelse af en uddannet neurolog, herunder en EDSS-vurdering baseret på patientens faktiske gangpræstation.

Der blev indsamlet komplette resultater fra 273 ud af de 303 indskrevne patienter, og af dem fejlbedømte 145 patienter (53%) deres faktiske gåafstand. Heraf undervurderede 73 procent deres distance.

Deltagere, der brugte et ganghjælpemiddel eller personer, der var begrænset til kørestol fejlvurderede oftere deres faktiske gangafstand end fuldt ambulante personer, der gik uden hjælp.

Især de mest handicappede personer risikerer at fejlvurdere deres evner og påvirke deres EDSS-score uhensigtsmæssigt.

Emner: multipel sclerose Ectrims17

Del artiklen med dine venner

Nyt fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift

 

Nyt fra Medicinske Tidsskrifter

Medicinsk Tidsskrift

Onkologisk Tidsskrift

Hæmatologisk Tidsskrift

MS Tidsskrift

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift