Rettigheder. Viden. Inspiration


Neurologisk afdeling ved Regionshospitalet Viborg har optimeret udredningen af MS uden at tilføre afdelingen nye ressourcer. “Det er ren organisering. Vi har arbejdet tæt sammen med vores radiologiske og neurofysiologiske afdelinger og klinik for lumbalpunktur om projektet,” siger Sivagini Prakash (til højre), som her ses med sygeplejerske Pia Vittrup Holm-Hansen.

Uden ekstra ressorcer: Viborg reducerer udredningstiden for sclerose markant

Neurologisk afdeling ved Regionshospitalet Viborg har reduceret tiden for udredning af multipel sclerose (MS) med flere måneder ved at indføre et pakkeforløb for udredning af neurologiske patienter med mistanke om MS.

Ventetiden på udredning for MS varierer meget fra klinik til klinik, og ved Scleroseklinikken i Viborg har ventetiden inden for de seneste år været oppe på fire måneder. Ventetiden var frustrerende for både patienter og personale, men med pakkeforløbet, som blev indført i februar 2021, er udredningstiden reduceret til omkring 40 dage.

“Vi ved at det er vigtigt for prognosen, at man kommer i gang med behandling hurtigst muligt, og derfor fandt vi på at skabe et pakkeforløb for at skabe et ensartet udredningsforløb, så alle har samme adgang til at blive udredt,” fortæller afdelingslæge og leder af Scleroseklinikken Sivagini Prakash.

Konkret er pakkeforløbet skruet sammen, så patienter, der opfylder kriterierne og henvises til udredning ved Scleroseklinikken, straks får en tid til MR-scanning af hjerne og rygmarv samt blodprøvetagning. Efter scanningen kommer patienten til konsultation hos en speciallæge i neurologi, som ud fra patientens sygdomshistorie og scanningen vurderer, om der er holdepunkter for MS.

Er der det, går man videre til en udvidet undersøgelse af rygmarvsvæsken ved lumbalpunktur og et udvidet sæt blodprøver.

Undersøgelser samme dag

Undersøgelserne vil så vidt muligt blive udført samme dag, så patienten ikke skal møde flere gange på hospitalet end højst nødvendigt.

Er der behov, kan undersøgelserne suppleres med neurofysiologisk undersøgelser, der typisk vil ligge dagen efter, men altid i umiddelbar forlængelse af de andre test.

Den samlede pakke af undersøgelse gennemføres i løbet af en uge, og til sidst kommer patienten til en samtale med en scleroselæge, hvor den endelige diagnose stilles.

Sivagini Prakash fortæller, at klinikken har optimeret udredningen af MS uden at tilføre afdelingen nye ressourcer.

“Det er ren organisering. Vi har arbejdet tæt sammen med vores radiologiske og neurofysiologiske afdelinger og klinik for lumbalpunktur om projektet. De har afsat tider til MS-pakkerne. Det er primært det, der har gjort, at det kan lade sig gøre. Det var de faktorer, der forsinkede udredningen, og det er vi kommet til livs med de samarbejdsaftaler, vi har indgået,” siger Sivagini Prakash.

Forløbskoordinator og projektsygeplejerske Pia Vitttrup Holm-Hansen, som har stået i spidsen for udviklingen af pakkeforløbet, fortæller, at samarbejdsaftalerne justeres løbende for at tilpasse aftalerne til behovet for test og scanninger.

“Billedet ændrer sig jo hele tiden. Gennemsnitligt har vi seks patienter om måneden, men der er meget forskel på de enkelte måneder, og derfor er vi nødt til hele tiden at afstemme med de andre klinikker, hvor mange tider vi har brug for. Det er en løbende dialog og forhandling med de andre klinikker,” siger hun.

Scleroseklinikken modellerer fortsat på pakkeforløbet og har således i februar i år snævret kriterierne for at komme med i forløbet ind. Det skete efter, at man kunne konstatere, at for mange patienter, der kom gennem forløbet efter de oprindelige kriterier, viste sig ikke at have MS.

Scleroseklinikken i Viborg vil i sommer foretage en evaluering af pakkeforløbet.

multipel sclerose, sclerose

Del artiklen med dine venner