Rettigheder. Viden. Inspiration


Analysen blev præsenteret ved AAN 2022 af overlæge ved Dansk Multipel Sclerose Center, Rigshospitalet og leder af Det Danske Scleroseregister, Melinda Magyari.

Dansk Studie: Signifikant forskel på sclerose hos mænd og kvinder

AAN: Sclerose opfører og udvikler sig markant forskelligt hos mænd og kvinder. Flere kvinder får sygdommen og de har flere attakker, end mændene, som til gengæld hurtigere får fysiske handicap. 

Kvinder med multipel sclerose (MS) har særligt i de unge år mere inflammatorisk sygdomsaktivitet, end mænd med sygdommen. Mandlige MS-patienter oplever imidlertid hurtigere neurodegeneration og udvikling af alvorlige handikap. Det viser en analyse af omfattende data fra Det Danske Scleroseregister, hvor 8.922 patienter er blevet fulgt fra diagnosetidspunktet og i gennemsnit otte et halvt år derefter. 

Analysen som blev præsenteret ved AAN 2022 af overlæge ved Dansk Multipel Sclerose Center, Rigshospitalet og leder af Det Danske Scleroseregister Melinda Magyari viser, at der ud over en veldokumenteret forskel i forekomsten af MS også er forskel på, hvordan sygdommen manifesterer og udvikler sig hos de to køn. 

Solid evidens

Studiet omfatter data for hel- og halvårlige kontroller med vurdering af handikapgrad ved skalaen EDSS og forekomst af kliniske attakker fra alle danskere , der er påbegyndt sygdomsmodificerende behandling for attakvis MS siden 1996. Disse data er blevet analyseret ved brug af Generalized linear Models efter vægtning baseret på propensity score for køn.

I alt indgår data fra 2.780 mænd og 6.142 kvinder, og i de to grupper fandt forskerne fra scleroseregisteret, at forekomsten af attakter var 0,186 per år for mænd og 0,225 per år for kvinder.

Altså markant flere attakker blandt kvindelige MS-patienter. Til gengæld forværrede de mandlige patienters fysiske handikap sig markant hurtigere, end man så hos kvinderne. Ratioen for at nå EDSS 4 og 6, som er stadierne, hvor gangfunktionen bliver påvirket og patienten får brug for hjælpemidler for at gå, var henholdsvis 39 og 49 procent højere blandt mændene end blandt kvinderne.

Studiet giver ifølge forskerne fra Det Danske Scleroseregister solid evidens for, at MS hos kvinder er præget af mere inflammatorisk sygdomsaktivitet, mens sygdommen hos mænd har en større komponent af neurodegeneration.

multipel sclerose, sclerose, AAN22

Del artiklen med dine venner