Medicinrådets anbefaling er godt nyt for patienterne, siger professor emeritus ved Dansk Multipel Sclerose Center, Rigshospitalet, Per Soelberg Sørensen.

Medicinrådet anbefaler ny sclerosebehandling i Danmark

Medicinrådet besluttede på sit møde onsdag at anbefale en ny sclerosebehandling i Danmark.

Anti-CD20-behandlingen Kesimpta (indholdsstoffet hedder ofatumumab) anbefales som standardbehandling til patienter med attakvis multipel sclerose med høj sygdomsaktivitet på lige fod med lægemidlet Ocrevus. Indtil en ny behandlingsvejledning kommer, bør scleroseklinikkerne vælge det billigste af de to, vurderer rådet.

Kesimpta kan dermed blive en gedigen konkurrent til Ocrevus, når den nye behandlingsvejledning vedrørende multipel sclerose inden længe bliver udgivet. Kesimpta er en inkektionsbehandling, som kan administreres af patienterne selv. Behandlingen har vist signifikant effekt på attakker og sygdomsprogression i fase III-studierne ASCLEPIOS I og II og har desuden demonstreret en favorabel sikkerhedsprofil.

Medicinrådet vurderer, at forholdet mellem effekt og bivirkninger svarer til andre lægemidler, der anvendes til behandling af patienter med høj sygdomsaktivitet. Samtidig er omkostningerne forbundet med behandlingen lavere end til Ocrevus, der er et af de lægemidler, patienter med høj sygdomsaktivitet får i dag, og som i øvrigt på mange punkter er sammenlignelig med Kesimpta, og på den baggrund vurderer Medicinrådet, at omkostningerne til Kesimpta er rimelige i forhold til lægemidlets effekt.

Medicinrådets anbefaling er godt nyt for patienterne, siger professor emeritus ved Dansk Multipel Sclerose Center, Rigshospitalet, Per Soelberg Sørensen i en pressemeddelse fra Novartis.

”Effekten af Kesimpta er blandt de bedste, man har set til behandling af MS (multipel sclerose, red.). Samtidig gives behandlingen subkutant (under huden, red.) og kan tages af patienterne selv, så de fremover kan være mere uafhængige og spares for lange hospitalsbesøg hver 6. måned,” siger han. 

ASCLEPIOS I og II var to sideløbende dobbeltblindede, dobbelt-dummy, aktiv-komparator-kontrollerede, parallelgruppe, multicenter studier, hvor patienterne enten fik 20 mg Kesimpta månedligt eller 14 mg Aubagio dagligt i to et halvt år. Der var tale om to fuldstændigt ens studier, med mere end 900 patienter med attakvis multipel sclerose i alderen 18 til 55 år i hvert studie.

I forbindelse med præsentationen af de primære resultater fra studierne ved ECCTRIMS-kongressen i 2019 vurderede professor ved Dansk Multiple Sclerosis Center (DMSC), Finn Sellebjerg, at en godkendelse af Kesimpta ville kunne betyde, at flere patienter kommer til at starte direkte op i en højeffektiv behandling forudsat, at Kesimpta får samme placering i behandlingsvejledningen som Ocrevus. Det mente Sellebjerg, fordi de to behandlinger med samme virkningsmekanisme vil tale til hver deres segment af patienter.

”Det, at man får en subkutan injektion, som patienterne tager derhjemme, betyder, at de slipper for de halvårlige besøg i klinikken. Nogle synes, at det er herligt at få medicinen hvert halve år, så de ikke behøver at tænke på mere på det resten af tiden. Fra et ressourcemæssigt synspunkt vil man spare nogle ressourcer ved ikke at skulle give behandlingen i klinikken, men den store fordel er, at patienterne får en valgmulighed,” sagde han i forbindelse i forbindelse med offentliggørelsen af resultater fra ASCLEPIOS-studierne.

Medicinrådet arbejder i øjeblikket på at udarbejde en ny behandlingsvejledning og lægemiddelrekommandation for MS-området, og her vil vil det vise sig, hvilken indplacering Kesimpta og Ocrevus får i forhold til hinanden, men indtil vejledningen kommer, anbefaler Medicinrådet, at scleroseklinikkerne anvender det af de to, der er forbundet med de laveste omkostninger.

Emner: multipel sclerose

Del artiklen med dine venner