”Det er første gang kræftrisikoen hos MS-patienter er blevet sammenlignet med MS-fri søskende, og denne sammenligning er ekstremt interessant, fordi de deler genetik og miljø. Og forbindelsen mellem MS og blodkræft tyder på, at sygdommene har en fælles årsag,” siger overlæge ved Haukeland Universitets Hospital i Bergen, Nina Grytten. Foto: Ingvild Festervoll Melien/Bergen Universitet

Mystisk fund: Søskende til sclerosepatienter har forhøjet risiko for blodkræft

Søskende til sclerosepatienter har 82 procent større risiko for at få hæmatologisk kræft end deres sclerosesyge bror eller søster og 78 procent større risiko end befolkningen i al almindelighed.

Det viser et norsk prospektivt kohortestudie, der blev præsenteret på sclerosekongressen EAN 2019 i Oslo. Resultatet tyder på, at der kan være en fælles underliggende årsag til multipel sclerose (MS) og hæmatologisk kræft.

”Det er første gang kræftrisikoen hos MS-patienter er blevet sammenlignet med MS-fri søskende, og denne sammenligning er ekstremt interessant, fordi de deler genetik og miljø. Og forbindelsen mellem MS og blodkræft tyder på, at sygdommene har en fælles årsag,” siger overlæge ved Haukeland Universitets Hospital i Bergen, Nina Grytten, som er en af forskere bag studiet.

Formålet med studiet var at undersøge kræftrisikoen hos sclerosepatienter ved at sammenligne dem med henholdsvis deres søskende og en kontrolgruppe uden MS. Forskerne har undersøgt data fra knap 7.000 MS-patienter født mellem 1930 og 1979, 9.346 af deres søskende og 38.055 personer uden MS. Data stammer blandt andet fra det norske MS-register, norske prævalensstudier og det norske cancerregister. Forskerne finder, at der i den norske kohorte er en lille øget risiko for kræft generelt blandt MS-patienterne og en markant forhøjet risiko for de tre kræftformer lungekræft, blærekræft og kræft i centralnervesystemet. De tre kræftformer forekom henholdsvis 66, 51 og 52 procent oftere blandt de norske sclerose-patienter end blandt baggrundsbefolkningen.

Overlæge ved Dansk Multipel Sclerose Center på Rigshospitalet, Melinda Magyari, kalder resultaterne interessante, men påpeger samtidig, at man ikke finder samme forhøjede risiko blandt danske patienter. Hun præsenterede selv nye data for forekomsten af kræft fra Det Danske Scleroseregister på EAN-kongressen, og de viser ingen forhøjet risiko for nogen kræftform.

De norske forskere mener selv, at en forklaring på den forhøjede risiko i deres kohorte kan være, at de oplever, at norske MS-patienter ryger mere end befolkningen generelt, og det kunne godt forklare forskellen på de danske og norske resultater, siger Melinda Magyari.

”Blærekræft og lungekræft er blandt andet forbundet med rygning, og de norske lægers oplevelse af, at patienterne ryger mere, kender vi ikke i Danmark. Vi oplever nærmere, at patienter stopper med at ryge, når de får diagnosen, så det kunne godt være en forskel,” siger Melinda Magyari.

En anden grund til, at man ikke skal slå alarm på grund af det norske studie, er, at selv om der er fundet en over 50 procent forhøjet risiko for tre kræftformer, så er risikoen stadig lav, fordi den generelle risiko for de kræftformer er lav.

”Men det er et interessant fund, som skal undersøges nærmere, før man kan konkludere noget,” siger Melinda Magyari.

Hun mener, at fundet af den forhøjede kræftrisiko blandt MS-patienternes søskende, som ikke findes i baggrundspopulationen, er det mest interessante i studiet.

”Det er interessant, hvis der er en patofysiologisk sammenhæng med MS eller MS-behandlingen."

 

LÆS OGSÅ:

Emner: EAN19

Del artiklen med dine venner