Professor i klinisk multipel sclerose Per Soelberg Sørensen fra Rigshospitalet er én af forfatterne bag analysen, og han finder det interessant at få bekræftet, at der ikke er forskel i behandlingseffekten på tværs af de to alderskategorier.

Lægemiddel til sclerose virker på samme måde, om patienterne er over eller under 45 år

Behandling med lægemidlet Mavenclad har god effekt hos patienter med attakvis multipel sclerose (RMS) uafhængigt af, om patienterne er over eller under 45 år, viser analyse, der blev præsenteret på neurologikongressen EAN i Oslo. 

Professor i klinisk multipel sclerose Per Soelberg Sørensen fra Rigshospitalet er én af forfatterne bag analysen, og han finder det interessant at få bekræftet, at der ikke er forskel i behandlingseffekten på tværs af de to alderskategorier.

"Ved en lang række af de præparater, vi bruger til at behandle RMS, er effekten ikke til stede hos patienter over 40 eller 45 år, og det har derfor længe været et dogme, at den sygdomsmodificerende behandling alene havde effekt blandt yngre patienter. Posthoc analysen bekræfter, at Mavenclad – ligesom flere af de andre nye potente behandlinger –  virker bredt på tværs af alder," siger Per Soelberg Sørensen og tilføjer:

"Det er væsentlig viden at ligge inde med, når man som læge skal igangsætte en ny behandling af en patient over 45 år og står overfor at skulle prioritere imellem de godkendte præparater."

"En af teorierne bag, - om hvorfor en del af vores præparater ikke har effekt hos patienter over 45 år - er, at deres sygdom oftest er overgået til at blive mere progressiv. Patienterne i studiet har ikke mindre fremskreden sygdom, end hvad vi almindeligvis ser i klinikken. Det er med til at understrege, at hvis vi bruger et effektivt præparat, så vil der ikke være forskel i effekt på tværs af alder," siger Per Soelberg Sørensen.

Forskel i præparatvalg

Data fra et andet studie, som Per Soelberg Sørensen er involveret i, og som ligeledes præsenteredes på EAN, viser, at der er forskel i valg af præparater til henholdsvis yngre og ældre RMS-patienter. Data angiver, at lægerne har tendens til at igangsætte en behandling med mindre potente præparater hos ældre patienter.

"Det er umiddelbart ikke en særlig fornuftig prioritering. Vi er i færd med at forske i, hvorfor det forholder sig sådan. Vores hypoteser lyder, at det kan skyldes, at yngre patienter ofte har mere aggressiv sygdom end ældre. Og så kan prioriteringen også være et udtryk for, at man ønsker at skåne ældre patienter for nogle af de bivirkninger, som kan være knyttet til de mere potente behandlinger – det er imidlertid et misforstået hensyn, hvis behandlingen ingen effekt har," siger Per Soelberg Sørensen.

Emner: EAN19

Del artiklen med dine venner