"Det er interessant, at det norske studie, når frem til en anden konklusion, end vi gør. Det er et spørgsmål om metode, vil jeg mene. Det norske studie finder frem til, at patienter med MS overordnet set har 12 procent højere risiko for kræft. Det er et lille estimat – så der er, i min optik, ingen alarmlamper, der blinker," siger Melinda Magyari.

Danske registerdata afviser øget risiko for kræft hos sclerosepatienter

Danske patienter med multipel sclerose (MS) har ikke øget risiko for at udvikle kræftsygdomme. Det viser resultaterne fra et dansk registerstudie.

Data fra registerstudiet blev præsenteret på sclerosekongressen EAN. Leder af Det Danske Scleroseregister og overlæge på Rigshospitalets neurologiske afdeling, Melinda Magyari, er én af forfatterne bag studiet, og resultatet overrasker hende ikke.

"Det er en god nyhed for MS-patienter, men vi har på intet tidspunkt forventet et signal om øget kræftrisiko i populationen. Der er ikke en biologisk plausibel grund til, at det skulle forholde sig sådan. Og de ’gamle’ sclerosebehandlinger har ikke været sat i forbindelse med øget kræftrisiko," siger hun og tilføjer:

"Det er imidlertid mere usikkert om de nyere immunsupprimerende behandlinger kan associeres med en øget kræftrisiko. Deres langtidsrisiko kender vi ikke endnu. Med studiet her har vi en baselinerisiko, som vi kan måle de MS-patienter, som i dag og i fremtiden får behandling med de nye præparater op imod. Det er rigtig vigtigt at have et sådant sammenligningsgrundlag."

Det Danske Scleroseregister bidrager aktuelt med patienter i en række forskellige sikkerhedsstudier af de nye immunmodulerende præparater. For at kunne vise malignitet som outcome kræver det, at patienterne følges over en periode på minimum ti år. Resultaterne fra disse studier lader således fortsat vente på sig.    

Varierende data på tværs

Et andet studie, der blev præsenteret på EAN, viser andre takter end det danske studie. Der er tale om et norsk registerstudie, der  dokumenterer en overrisiko for kræft i urinveje, lunger og centralnervesystem hos MS-patienter i Norge født i perioden mellem 1930 og 1979. Forskerne bag studiet konkluderer, at overrisikoen potentielt kan knyttes til overdreven rygning eller være udtryk for overvågnings-bias (mange MR-scanninger).

"Det er interessant, at det norske studie, når frem til en anden konklusion, end vi gør. Det er et spørgsmål om metode, vil jeg mene. Det norske studie finder frem til, at patienter med MS overordnet set har 12 procent højere risiko for kræft. Det er et lille estimat – så der er, i min optik, ingen alarmlamper, der blinker," siger Melinda Magyari.

 

LÆS OGSÅ:

Del artiklen med dine venner