Scanningen kan let laves, mener Henrik Boye Jensen. Den nye viden kan blandt andet bruges til at overveje behandlingsskift for patienter, der viser tegn på at være på vej til at overgå til den progressive sygdomsfase, og på den måde kan det være et redskab til at forsøge at udsætte tiden til sygdommen overgår fra attakvis til progressiv.

MR-scanninger kan sladre om scleroses udvikling flere år i forvejen

Overgangen fra attakvis sclerose til sekundær progressiv sclerose kan ifølge ny forskninge ses på MR-scanninger i op til fire år før, den sker.

Efter en årrække vil de fleste med attakvis sclerose overgå til at have sekundær progressiv sclerose. Det variererer meget fra person til person, hvornår man går fra den attakvise fase til den sekundære fase. I gennemsnit sker det for omkring 65 procent efter 15 år fra diagnosen på attakvis sclerose er stillet.

Sekundær progressive sclerose er karakteriseret ved en stadig fremskridende forværring af funktionsniveauet. Man kan stadig opleve attakker ved sekundær progressive sclerose, men de bliver færre med tiden.

Denne overgang fra attakvis sclerose til sekundær progressiv sclerose kan ifølge ny forskninge ses på MR-scanninger i op til fire år før, den sker. Interessant viden, som kan bruges både i klinikken og i forskningen, vurderer ledende overlæge, Henrik Boye Jensen.

MR-scanninger, der allerede foretages rutinemæssigt som led i monitoreringen af patienter med attakvis multipel sclerose, kan blive et vigtigt redskab til at finde de patienter, hvis sygdom inden for få år vil udvikle sig til sekundær progressiv sclerose.

Forskerne bag det nye forskningsstudie er fra University of California og Stanford University of Medicine og præsenterede forskningen på neurologi kongressen AAN 2019 i Philadelphia.

Forskerhold har fundet ud af, at der sker en acceleration i svind af væv i den øvre rygmarv i de fire år, der går forud for overgangen til sekundær progressiv sclerose. Forskerne har sammenlignet MR-scanninger fra 57 patienter med attakvis sclerose, hvis sygdom i løbet af et 12 årigt observationsstudie overgik til sekundær progressiv sclerose, med 57 patienter fra samme studie, hvis sygdom forblev attakvise, og de konkluderer på den baggrund, at svind af væv på den øvre rygmarv er en stærk indikator for, at overgangen til sekundær progressiv sclerose er på vej.

Den viden vil både kunne bruges rent praktisk i klinikken, og når man fremover sætter kliniske studier op, vurderer ledende overlæge ved sygehus Lillebælt neurologiske afdeling, Henrik Boye Jensen.

"Det er ikke sådan, at vi ud fra dette studie vil kunne se på en scanning, om patienten er progressiv, men her er for første gang noget, der ser ud til paraklinisk at kunne hjælpe os på vej. Vi stiller ikke MS-diagnoser på baggrund af ét enkelt parameter, men nu har vi altså noget, der kan hjælpe os på vej til at stille diagnosen for, at patienterne konverterer, og det er ikke en eller anden avanceret scanningsmodalitetet, som man ikke kan lave i klinikken, men et mål, vi meget let kan få, så det her er noget, vi sagtens kan lave,” siger Henrik Boye Jensen.

Den nye viden kan blandt andet bruges til at overveje behandlingsskift for patienter, der viser tegn på at være på vej til at overgå til den progressive sygdomsfase, og på den måde kan det være et redskab til at forsøge at udsætte tiden til sygdommen overgår fra attakvis til progressiv.

Forskerne bag studiet konkluderer også, at svindet af væv fra den øvre rygmarv kan bruges som en mål for behandlingers langtidseffekt i fremtidige klinisker studier, og Henrik Boye Jensen ser også potentiale for at bruge det nye mål i forskningen.

"Hidtil har det været svært at finde de progressive patienter, når man skulle sætte et studie op, men det kan være, at man fremadrettet kan bruge det her til at bestemme atrofigraden hos patienterne, når man skal sætte forsøg op,” siger han.

Emner: multipel sclerose sclerose Sekundær progressiv sclerose aan2019

Del artiklen med dine venner