”Langtidsresultaterne viser en markant, langvarig og dyb effekt, også på attakker, og der er ingen tvivl om, at ocrelizumab er en effektiv behandling. Vi kender selvfølgelig ikke effekterne i det helt lange perspektiv, for vi har ikke haft patienter i behandling i ti år endnu, men det gælder jo alle nye behandlinger. Det er fremragende resultater, og der er ingen tvivl om, at det er en behandling, der får stor betydning for sclerose,” siger Per Soelberg Sørensen.

Nye resultater: Langvarig og markant effekt af ny medicin

Effekten af den nyligt godkendte sygdomsmodificerende behandling Ocrevus (ocrelizumab) er slået fast med syvtommersøm, efter at der på den store sclerosekongres American Academy of Neurology (AAN) blev præsenteret solide data, som viste stor langtidseffekt.

Ocrevus vil få stor betydning i sclerosebehandlingen, vurderer professor Per Soelberg Sørensen, Dansk Multipel Sclerose Center.

Et internationalt forskerhold har gennemført et opfølgningsstudie, hvor patienter med attakvis multipel sclerose enten fortsatte behandling med Ocrevus eller skiftede fra interferon-beta til Ocrevus, og efter to år viser patienter i begge grupper forbedring på alle mål.

Professor og direktør ved Weill institute of Neurosciences, University of California, Stephen Hauser, er en af forskerne bag studiet, og han præsenterede på kongressen resultater for bl.a. årlig attak-rate, 24 ugers forværring (CDP24), EDSS, MR-aktivitet og atrofi, og på alle mål viser Ocrevus overbevisende effekt. Størst hos de patienter, der havde fået Ocrevus hele vejen igennem, men der var også forbedringer hos de patienter, der skiftede fra interferon-behandling.

89 procent af patienterne gennemførte begge år af opfølgningsstudiet, og hos de patienter, der skiftede fra interferon til Ocrevus, faldt den årlige attak-rate fra 0.2 til 0.1 det første år og til 0.8 det andet år. Patienterne som var fortsat i Ocrevus-behandling bevarede deres lave attakrate (0.13, 0.11 og 0.8).

Og Ocrevus viser også god effekt på MR-resultaterne i opfølgningsstudiet. Blandt patienterne, der skiftede fra interferon, blev antallet af T1Gd læsioner reduceret fra 0.48 til 0 til løbet af det første år, og der kom ikke nye læsioner det andet år. Tilsvarende reduktion fandt sted i antallet af N/ET2 læsioner, som blev reduceret fra 2.16 til 0.33 det første år og til 0.08 det andet år af opfølgningen.

De patienter, der var i fortsat behandling med Ocrevus, bevarede et lavt antal læsioner i begge år af opfølgningen.

Forskerne konkluderer, at et skifte til Ocrevus fra interferon beta 1a giver hurtig og robuste reduktion i såvel attakrate som MR aktivitet hos patienter med attakvis multipel sclerose..

Stor betydning for sclerose

Professor ved Dansk Multipel Sclerose Center, Rigshospitalet, Per Soelberg Sørensen vurderer, at behandlingen kommer til at spille en stor rolle i sclerosebehandlingen fremover.

”Langtidsresultaterne viser en markant, langvarig og dyb effekt, også på attakker, og der er ingen tvivl om, at ocrelizumab er en effektiv behandling. Vi kender selvfølgelig ikke effekterne i det helt lange perspektiv, for vi har ikke haft patienter i behandling i ti år endnu, men det gælder jo alle nye behandlinger. Det er fremragende resultater, og der er ingen tvivl om, at det er en behandling, der får stor betydning for sclerose,” siger Per Soelberg Sørensen.

 

Emner: multipel sclerose sclerose AAN 2018 aan2018

Del artiklen med dine venner