Rettigheder. Viden. Inspiration


Opdateret pakkeforløb for tarmkræft beskriver hele patientforløbet

Sundhedsstyrelsen har revideret pakkeforløb for kræft i tyk- og endetarm, så der nu er fokus på hele patientforløbet – det vil sige både før, under og efter behandling. Styrelsen har desuden suppleret med materiale henvendt til almen praksis samt patienter og pårørende.

I det opdaterede pakkeforløb for tyk- og endetarmskræft er pakkeforløbet lagt sammen med opfølgningsprogrammet for kræft i tyk og endetarm, samt Pakkeforløb for tarmkræftmetastaser i leveren, der tidligere var selvstændige publikationer. Der er større fokus på rehabilitering, palliation og senfølger, så pakkeforløbet nu beskriver hele patientforløbet.

Pakkeforløbet er opdateret med ny viden om understøttende indsatser til patienter med tyk- og endetarmskræft. Eksempelvis kan nogle patienter med kræft i tyk- og endetarm have gavn af fysisk træning og særlig kost sideløbende med behandling af kræftsygdommen, såkaldt præhabilitering. Formålet er at styrke patientens modstandskraft i forhold til at klare den krævende kræftbehandling og at reducere risikoen for komplikationer.

Ingen unødig ventetid

Retningslinjerne har også fokus på senfølger ved tarmkræft, som rammer omkring 40 procent af patienterne. I pakkeforløbet anbefales det systematisk at undersøge for senfølger efter behandlingen, for at identificere patienter med behov for yderligere vurdering eller støtte, samt for at kunne skræddersy et optimalt behandlingstilbud. Dette kan f.eks. gøres ved brug af udvalgte spørgeskemaer, der indsamler patientrapporterede oplysninger (PROMs). Pakkeforløbet henviser desuden til de nye retningslinjer for håndtering af patienter med senfølger efter tyk- og endetarmskræft, som Danish Colorectal Cancer Group (DCCG) har udarbejdet.

Formålet med pakkeforløb for kræft er, at patienterne ikke oplever unødig ventetid, at der er høj faglig kvalitet i patientforløbet og at kræftoverlevelsen forbedres. Pakkeforløbet er udarbejdet i samarbejde med førende faglige eksperter på området og med inddragelse af repræsentanter fra blandt andet Kræftens Bekæmpelse og Tarmkræftforeningen.

Del artiklen med dine venner