Rettigheder. Viden. Inspiration

Psoriasismedicin mindsker sygdomsaktiviteten ved Crohns sygdom

Psoriasislægemidlet Tremfya (guselkumab) fører til markant lavere sygdomsaktivitet sammenlignet med placebo ved refraktær Crohns sygdom - altså sygdom, som normalt ikke påvirkes af behandling.

Det viser forskning, som netop er udgivet i tidsskriftet Gastroenterology.

Forsøgsdeltagerne var inddelt i tre forskellige behandlingsgrupper, som fik guselkumab i forskellige doser, en gruppe, som fik lægemidlet ustekinumab, og en kontrolgruppe, som fik intravenøs snydemedicin. Efter 12 uger var der I alle tre guselkumabgrupper en betydeligt større reduktion af Crohn’s Disease Activity Index (CDAI) end i placebogruppen:

  • 200mg guselkumab: -160,4 CDAI.
  • 600mg guselkumab: -138,9 CDAI.
  • 1200mg guselkumab: -144,9 CDAI.
  • Ustekinumab: -135,9 CDAI.
  • Placebo: -36,2 CDAI.

Forsøgsdeltagernes var i gennemsnit 39 år gamle og havde i gennemsnit været syge i 8,8 år. Tre ud af fire deltagere fik medicinsk behandling for deres Crohns sygdom ved baseline: 37 procent fik steroider, og 36 procent fik immunmodulerende behandling. 54 procent havde fået utilstrækkelig effekt over for biologisk medicin.

Derudover opnåede en større andel af patienterne i guselkumab-grupperne bedring efter 12 uger, defineret ved CDAI<150: henholdsvis 57,4 procent, 55,6 procent og 45,9 procent med guselkumab mod 46,0 procent i ustekinumab-armen og 16,4 procent i placeboarmen. Producenten Janssen, som har finansieret studiet, offentliggjorde i efteråret opdaterede forsøgsresultater. Ifølge producenten havde 65 procent af patienterne, som blev behandlet med guselkumab, opnået bedring efter 48 uger. Resultaterne er dog endnu ikke publiceret.

Bivirkningsprofilen var sammenlignelig i alle fem forsøgsarme efter 12 uger. De hyppigste bivirkninger var luftvejsinfektioner, mavesmerter og ledsmerter. I grupperne, som fik guselkumab var der tre alvorlige bivirkninger: En viral mavetarminfektion, et tilfælde af analfistler og en analabsces.

Guselkumab såkaldt antistof, som siden marts 2018 har været godkendt til behandling af moderat til svær plaque psoriasis i Danmark.

Morbus Chron

Del artiklen med dine venner