"Patienterne fik diagnosen i en periode, hvor de eneste behandlingsmuligheder var 5-ASA, prednisolon og kirurgi. Det er langt fra den behandling, vi kan tilbyde i dag, hvilket forklarer de høje operationsrater," siger Johan Burisch.

Tre ud af fire ældre Crohns-patienter er blevet opereret for deres sygdom

Efter 50 års opfølgning er tre fjerdedele af patienter med Crohns sygdom blevet opereret, og over halvdelen af disse er opereret mindst to gange.

Det er et af resultaterne af et studie baseret på en gruppe af Crohns-patienter, som blev diagnosticeret i Københavns Amt i årene 1962 til 1987. I alt 373 patienter med en opfølgning på op til 56 år.

”Studiet viser, hvad der sker, når Crohns sygdom ikke behandles optimalt. Patienterne fik diagnosen i en periode, hvor de eneste behandlingsmuligheder var 5-ASA, prednisolon og kirurgi. Det er langt fra den behandling, vi kan tilbyde i dag, hvilket forklarer de høje operationsrater. Og det viser tydeligt, at Crohns sygdom skal behandles meget målrettet og intensivt, hvis man vil undgå alvorlige sygdomsforløb,” siger læge Johan Burisch fra Gastroenheden på Hvidovre Hospital. Han er førsteforfatter til studiet, som er udgivet i tidsskriftet Alimentary Pharmacology & Therapeutics.

Det var blandt andre Johan Burischs morfar, overlæge og professor Povl Riis, som var med til at oprette den københavnsk IBD-kohorte, og overlægerne Pia Munkholm og Ebbe Langholz, som er medforfattere til nærværende studie, har skrevet disputatser om gruppenn.

Høj risiko for operation

Studiet viser, at den samlede risiko for operation 5, 10, 20, 30, 40 og 50 år efter diagnosen var henholdsvis 53 procent, 62 procent, 71 procent, 72 procent, 74 procent og 74 procent. 54 procent af de opererede patienter blev opereret mindst to gange.

Til sammenligning har nyere grupper med patienter, som blev diagnosticeret i begyndelsen af 90’erne, vist operationsrater på omtrent 40 procent efter 20 år.

Og en nyere gruppe med patienter diagnosticeret i 2011, var operationsraten 20 procent efter fem år.

”20 procent er stadig mange, men det er en markant forbedring i forhold til de 53 procent i den gamle kohorte. Det skyldes, at vi finder patienterne tidligere, og at vi har fået bedre monitorering og behandling. Derudover behandler vi meget mere aggressivt, end man gjorde tidligere,” siger Johan Burisch.

Øget risiko for kræft

Studiet viser også, at Crohns-patienter har en øget risiko for visse kræfttyper sammenlignet med baggrundsbefolkningen. Det gælder tyndtarmskræft, endetarmskræft, analkræft, lungekræft og hudkræft.

”Det bekræfter, hvad vi vidste i forvejen. Det er stadig uvist, om den øgede risiko for hudkræft skyldes sygdommen eller thiopurinbehandling, som vi ved er forbundet med en risiko. At Crohns-patienter har større risiko for lungekræft lyder måske overraskende, men vi ved, at der er en større andel af rygere blandt Crohns-patienter end i baggrundsbefolkningen,” siger Johan Burisch.

Blandt Crohns-patienter var dødeligheden også højere end i baggrundsbefolkningen, hvilket formentlig kan tilskrives de mange operationer, mener Johan Burisch.

Hver fjerde har en mild sygdom

Selvom langt de fleste patienter måtte opereres en eller flere gange, var cirka en fjerdedel forskånet for operationer. Det på trods af, at der ikke fandtes effektiv behandling, da de fik diagnosen.

”Det er en spændende gruppe, som må formodes at have haft en mild sygdom trods ineffektiv behandling. Vi ved naturligvis ikke, hvordan deres liv har været, men det er interessant, at cirka en fjerdedel af patienterne har en meget mild sygdom, og det stemmer overens med andre opgørelser. Det ville være en stor hjælp at kunne udpege dem tidligt, men så langt er vi desværre ikke endnu,” siger Johan Burisch.

Emner: Crohns sygdom

Del artiklen med dine venner