Kombinationsbehandling gavner unge med Crohns sygdom

Kombinationsbehandling med biologisk terapi og immundæmpende medicin til børn og unge med Crohns sygdom mindsker risikoen for operationer og behandlingsskift.

Der er efterhånden en del studier, som har undersøgt effekten af kombinationsbehandling til voksne med Crohns sygdom, men der mangler data for, hvordan behandlingen påvirker børn og unge. Derfor satte et forskerhold fra Odense Universitetshospital sig for at undersøge effekten af kombinationsbehandling med biologisk medicin (infliximab) og immundæmpende medicin (thiopurin eller methotrexat).

Konkret var målet at undersøge, om kombinationsbehandlingen mindsker risikoen for behandlingssvigt i form af tarmoperation eller behandlingsskifte i forhold til behandling med infliximab alene.

Registerstudiet, der er udgivet i tidsskriftet Journal of Crohn's and Colitis, inkluderer 581 patienter fra hele landet, som var under 21, da de modtog den første behandling med infliximab. Data er indsamlet fra perioden 1. januar 2003 til 31. december 2015, og opfølgningsperioden var to år.

  • Tarmoperation: I kombinationsbehandlingsgruppen blev 8,5 procent af patienterne tarmopereret i perioden. Til sammenligning var andelen 14,5 procent i gruppen, der kun fik infliximab.
  • Behandlingsskift: Andelen af patienter, der skiftede behandling, var 18,3 procent i kombinationsbehandlingsgruppen og 24,8 procent i infliximabgruppen.

”Resultatet er i tråd med de resultater, vi kender fra lignende studier af voksne med Crohns sygdom. Det indikerer en gavnlig effekt af kombinationsbehandlingen sammenlignet med infliximab alene, men der er også mange ting, studiet ikke belyser, herunder bivirkninger og andre prognostiske faktorer. Derfor ville det være oplagt at følge patienterne over en længere periode. Nu ved vi noget om, hvordan risikoen for tarmoperation eller behandlingsskift blandt danske børn og unge på kombinationsbehandling er forskellig sammenlignet med patienter, der modtog infliximab alene, men det kunne være interessant at se, om effekten er den samme i børnepopulationer i andre lande,” siger studiets førsteforfatter Ken Lund, som er ph.d.-studerende på Center for Klinisk Epidemiologi på Odense Universitetshospital.

Emner: Morbus Chron Crohns sygdom

Del artiklen med dine venner