70 procent af tarmpatienter oplever bivirkninger ved steroidbehandling

En ny undersøgelse viser, at en stor andel af danske tarmpatienter har fået mere end fem steroidkure, og at størstedelen af patienterne oplever bivirkninger ved behandlingen.

Undersøgelsen er gennemført af YouGov på vegne af Medicinske Tidsskrifter og besvaret af medlemmer af Colitis Crohn-Foreningen. I alt 973 har svaret, at de har en kronisk tarmsygdom, hvoraf colitis ulcerosa (49 procent) og Crohns sygdom (48 procent) er de mest udbredte.

Et af undersøgelses spørgsmål går på, hvorvidt tarmpatienterne får eller tidligere har fået steroidbehandling for deres kroniske tarmsygdom. Det har 55 procent.

Ud af de 55 procent har 31 procent fået mere end fem kure, mens 12 procent har fået fire-fem kure, og det er overraskende, at så stor en andel af de adspurgte har fået så mange steroidkure, mener forskningsansvarlig overlæge og ph.d. i gastroenterologi Henning Glerup fra Diagnostisk Center på Regionshospitalet Silkeborg.

”Anbefalingen lyder, at man skal undgå vedvarende behandling med steroid, så jeg er overrasket over, at 43 procent af de patienter, som har fået steroidbehandling, har fået fire eller flere kure. I de tilfælde burde man nok overveje en anden og mere effektiv behandling,” siger han.

Også læge og ph.d. Anders Dige fra Aarhus Universitetshospitals afdeling for Lever-, Mave- og Tarmsygdomme hæfter sig ved de mange kure.

”Fem kure er mange, men måske har nogle af patienterne fået behandlingen dengang, man ikke havde andre behandlingstilbud til kroniske tarmpatienter. Hvis man bliver diagnosticeret i dag, skal man helst ikke nå at få fem kure, inden man bliver tilbudt en bedre behandling,” siger han.

Det fremgår ikke af undersøgelsen, hvornår respondenterne har fået kurene, eller hvor lang tid kurene har varet.

70 procent oplever bivirkninger

Tarmpatienterne blev også spurgt til bivirkninger ved steroidbehandlingen, og 70 procent af deltagerne har i nogen grad, i høj grad eller i meget høj grad oplevet bivirkninger. Og selvom det er en stor andel, er det ifølge Henning Glerup ikke så overraskende, da det er velkendt, at behandlingen er forbundet med adskillige bivirkninger. Det kommer dog bag på Anders Dige, at så mange oplever bivirkninger.

”Graden af bivirkninger afhænger meget af typen af steroidbehandling, og det fremgår ikke her, hvilket behandling der er tale om, men selv ved behandling med binyrebarkhormon er der ikke flere end 50 procent, som klager til os over bivirkninger. Og med de nyere præparater, hvor binyrebarkhormonet hovedsageligt virker lokalt i tarmen, er vi nede på 10 procent. Derfor er 70 procent mere, end jeg havde regnet med,” siger han.

I Colitis-Crohn Foreningen er man også overrasket over, at så mange oplever bivirkninger ved steroidbehandlingen.

”Det er både et vidundermiddel og et skrækkeligt middel. Det er meget effektivt til at nedkæmpe inflammation, men samtidig kan det give voldsomme bivirkninger, og mange af vores medlemmer er hårdt ramt. Vi havde dog ikke forventet, at så mange oplever bivirkninger,” siger landsformand i Colitis-Crohn Foreningen Charlotte Lindgaard Nielsen.

Blandt de respondenter, som får eller har fået steroidbehandling, svarer 64 procent, at de har fået steroid ved påbegyndelsen af behandling, og 29 procent svarer, at de har fået steroid ved skift af behandling. Blandt de 973 tarmpatienter får 41 procent biologisk behandling.

 

Fakta om undersøgelsen

Undersøgelsen er gennemført af YouGov på vegne af Medicinske Tidsskrifter i perioden 7. juli til 3. august 2020.

Spørgeskemaundersøgelsen er distribueret via Colitis-Crohn Foreningens Facebookside. 991 personer har besvaret spørgeskemaet, og 973 af disse har en kronisk tarmsygdom. 

Da spørgeskemaet er distribueret gennem foreningens Facebookside, skal der tages højde for, at undersøgelsen formentlig hovedsageligt bygger på svar fra foreningens medlemmer.

Se alle resultaterne af undersøgelsen her (download powerpoint).

Emner: Crohns Colitis Crohn Crohns sygdom

Del artiklen med dine venner