”Vi har at gøre med tabubelagte sygdomme, som ikke nyder den opmærksomhed, de fortjener, når man tager omfanget i betragtning. Vi har 50.000 patienter i Danmark, og der er en stigende forekomst på verdensplan, men indtil videre er vi kun i stand til at symptombehandle sygdommene," siger Tine Jess.

Nyt forskningscenter skal forske i kroniske tarmsygdomme

Til sommer åbner et nyt dansk grundforskningscenter, som skal optimere forebyggelse og behandling af kroniske inflammatoriske tarmsygdomme som Crohns sygdom og Colitis Ulcerosa.

Statens Serum Institut (SSI) har med professor og overlæge Tine Jess i spidsen ansøgt om midler hos Danmarks Grundforskningsfond, som er parat til at bevilge cirka 68,5 millioner kroner til centeret over en seksårig periode med mulighed for forlængelse i yderligere fire år, forudsat at kontraktforhandlingerne falder på plads.

”Bag ansøgningen til Danmarks Grundforskningsfond ligger der en mangeårig drøm om at skabe et internationalt forskningscenter i verdensklasse baseret på unikke danske ressourcer. Et sted, der med banebrydende opdagelser skal være med til at optimere forebyggelsen og behandlingen af kroniske inflammatoriske tarmsygdomme”, siger Tine Jess, som skal lede centeret.

Baner vej for personlig medicin

På centeret vil man koble nationale registerdata med biologisk materiale fra Danmarks Nationale Biobank for at få en bedre forståelse for biologien bag sygdommenes opståen.

Og ved at sammenholde biologiske karakteristika med langtidsdata om de meget varierede sygdomsforløb vil man forsøge at finde biologiske mønstre, som kan forudsige sygdomsforløbet og dermed bane vejen for udvikling af personlig medicin.

”I dag ved vi meget lidt om, hvorfor sygdommene opstår, og vi er ikke i stand til at forudsige forløbet. Vi kan kun prøve os frem med behandling. Derfor er der et stort behov for viden om biologien bag disse kroniske tarmsygdomme,” siger Tine Jess.

”Vi har at gøre med tabubelagte sygdomme, som ikke nyder den opmærksomhed, de fortjener, når man tager omfanget i betragtning. Vi har 50.000 patienter i Danmark, og der er en stigende forekomst på verdensplan, men indtil videre er vi kun i stand til at symptombehandle sygdommene.”

Tine Jess og kollegaerne har mange idéer på tegnebrættet, men noget af det første, de vil give sig i kast med, er at undersøge sygdommenes opståen. De fleste patienter diagnosticeres i det tidlige voksenliv, men det er uvist, hvornår de biologiske forandringer, som går forud for sygdommene, opstår. Sker det allerede i fosterlivet, i barndommen eller først senere? Derudover vil de undersøge, om genetik og andre biologiske faktorer kan forudsige et behandlingsrespons hos den enkelte patient. 

Dansk forskning løftes til et højere niveau

Danmark har i forvejen en førende international position inden for epidemiologisk forskning i de kroniske inflammatoriske tarmlidelser, men Tine Jess mener, at det nye grundforskningscenter vil løfte forskningen til et meget højere niveau. Og på SSI mærker de interessen fra udlandet.

”Efter det blev annonceret, har vi fået mange henvendelser fra folk fra førende, internationale institutioner, som ønsker at samarbejde med os,” fortæller Tine Jess.

Grundforskningscenteret bliver etableret for en seksårig periode med mulighed for forlængelse i yderligere fire år, men er det tilstrækkeligt?

”Vi stiler mod at få ti år, og det mener jeg er tilstrækkeligt til at opbygge en fantastisk forskningsressource og opnå betydelige forskningsresultater. Det internationale forskningsmiljø i centeret tænkes at fortsætte mange år derefter,” siger Tine Jess.

Det nye center får navnet PREDICT (Center for Molecular Prediction of Inflammatory Bowel Disease) og er ét ud af ti grundforskningscentre, som Danmarks Grundforskningsfond har valgt at investere i. Det forventes at åbne i juli i år.

Emner: Crohns sygdom colitis ulcerosa

Del artiklen med dine venner

Nyt fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift

 

Nyt fra Medicinske Tidsskrifter

Medicinsk Tidsskrift

Onkologisk Tidsskrift

Hæmatologisk Tidsskrift

MS Tidsskrift

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift