Danmark skulle tage at se til Norge efter inspiration, for der skrider de tidligere til biologisk behandling, end vi gør i Danmark, og det er en fordel, mener professor Pia Munkholm.

Professor: Vi kunne godt sætte patienterne tidligere i biologisk behandling

Flere danske Crohns- og colitispatienter kunne undgå fistler og operation, hvis der blev sat tidligere ind med biologisk behandling, mener professor Pia Munkholm, Nordsjællands Hospital.

Følger man Medicinrådets anbefalinger for biologisk behandling af inflammatoriske tarmsygdomme, så skal omkring 30 procent af de danske Crohns-patienter i biologisk behandling, vurderer professor og overlæge ved Gastromedicinsk afsnit på Nordsjælland Sygehus, Pia Munkholm. Men Danmark skulle tage at se til Norge efter inspiration, for der skrider de tidligere til biologisk behandling, end vi gør i Danmark, og det er en fordel, mener hun.

Biologiske præparater er meget komplicerede og ofte dyre lægemidler - det er f.eks. Remicade og Humira.

”I Norge har man fundet ud af, at hvis man kommer i gang med behandling inden for de første to år efter diagnosetidspunktet, er der en langt større chance for, at man får brudt sygdomsbyrden, så patienterne ikke når at få nedbrudt tarmene. I Danmark kunne vi godt sætte lidt flere i behandling, men først og fremmest kunne vi gøre det langt tidligere,” siger Pia Munkholm.

”Vi er blevet bedre til de biologiske behandlinger, og de har vist sig at være gode, så hvis man har en patient, hvor man kan definere sygdommen som aggressiv, så skal man gå i gang,” siger hun.

Professor og overlæge ved Akershus Universitetssygehus i Oslo, Jørgen Jahnsen, har stor tiltro til den biologiske behandling, og han vurderer, at op mod 80 procent af alle Crohns-patienter i Oslo-området inden for de kommende år vil komme i biologisk behandling. Så langt vil Pia Munkholm ikke gå, men tidligere behandling ville gavne de danske patienter, mener hun.

”Den måde, vi gør det på i Danmark, er ikke så gal, men hvis vi satte lidt flere i behandling og startede behandlingen tidligere, kunne vi formentlig nedbringe antallet af operationer,” siger Pia Munkholm.

Når hun mener, at 80 procent er for mange, er det blandt andet fordi, at sygdommen hos en del patienter går i sig selv efter den første steroidbehandling.

”Mange patienter har ikke brug for behandling, når først deres sygdom er bragt i ro. Mange patienter har ikke mere aktivitet efter første behandling med steroider, og de skal jo ikke i biologisk behandling,” siger Pia Munkholm.

Ledende overlæge på afdelingen for medicinsk gastroenterologi på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg Torben Knudsen, mener heller ikke, at de danske gastroafdelinger skal sigte efter samme omfattende brug, som lægerne i Oslo.

”80 procent er alt for mange. Det kommer vi ikke op på i Danmark. For det første er der en del, der klarer sig fint uden behandling, og derudover er der stadig en vis andel som ikke har effekt af den biologiske behandling. Jeg tror, vi er på et fornuftigt leje, som det er nu,” siger Torben Knudsen.

Emner: Colitis Crohn

Del artiklen med dine venner