Lungepatienter klager mere over smerter i brystkassen end baggrundsbefolkninger, som oftere har ondt i hofter og knæ.

KOL-patienter har tit ondt og er trætte

ERS: Smerte og fatigue ses ofte blandt mange patienter med lungesygdom. En del patienter med KOL oplever tilmed smerte og fatigue i en sådan grad, at de melder fra til den lungerehabilitering, som er essentiel for deres helbred.

Men fænomenet er ikke nævnt hverken i nationale eller internationale vejledninger. Den problematik har den danske forsker Henrik Hansen kigget nærmere på, og han præsenterede sine resultater på lungekongressen ERS.

Selv om rapporteret smerte og træthed er meget udbredt og alvorligt blandt patienter med svær til meget svær KOL, er effekten heraf ikke forbundet med patienternes daglige aktivitetsniveau. 

Det viser analyser af data fra hans studie.

”Det et kompleks felt, som vi ikke ved ret meget om,” siger Henrik Hansen, post.doc, ph.d., cand.scient.san, fysioterapeut og certificeret specialist i hjerte-lunge fysioterapi på Lungemedicinsk Forskningsenhed, Hvidovre Hospital.

I sin forskning har Henrik Hansen vist, at der ikke er en direkte sammenhæng mellem smerte og udmattelse og det antal skridt, patienterne går pr. dag. Og selv om resultatet er positivt, viste forskningen også, at patienter med KOL oftere end baggrundsbefolkningen og oftere end patienter med andre somatiske sygdomme oplever smerte og fatigue.

”En stor proportion af vores deltagere med svær til meget svær KOL oplevede svær fatigue. Vores måleenhed (Multidimensional Fatigue Inventory (MFI)) viste, at 54 procent af vores population oplevede fatigue, mens der i en dansk referencepopulation er omkring 28 procent, der rapporterer udmattelse,” forklarer Henrik Hansen og peger på, at selv når man kigger på mennesker med andre somatiske sygdomme, ligger patienter med KOL højere på MFI skalaen. 

”Kigger vi på patienter med hjerte-kar-sygdom, diabetes, mavetarmsygdomme og andre somatiske sygdomme, ligger deres oplevelse af fatigue på 46 procent,” siger Henrik Hansen og fortæller, at kun blandt mennesker med psykiske sygdomme finder man en nogenlunde sammenlignelig referencescore.

”Fatigue er et stort problem for patienterne, for det hindrer dem i af deltage i lungerehabilitering, der er lige så vigtigt for dem som at tage medicin. Desuden får udmattelsen dem til at aflyse aftaler – også i lungeambulatoriet. De føler ikke, de har overskud eller energi til at komme ud,” fortæller Henrik Hansen.

Smerterne er også til at tage og føle på

Kroniske smerter blandt patienter med KOL lå også højt på skalaen, forskerne vurderede patienterne ud fra i undersøgelsen (Brief Pain Inventory (BPI)).

”Vores data viste en høj prævalens af smerte blandt folk med svær til meget svær KOL, idet 76 procent af deltagerne oplevede kroniske smerter af forskellig intensitet. Kigger vi på baggrundsbefolkningen er tallet en hel del lavere, hvor bare omkring 30 procent oplever kronisk smerte af varierende intensitet,” fortæller Henrik Hansen og anerkender samtidig, at smerte typisk er noget, der bliver mere prævalent i takt med, at man bliver ældre. Alligevel insisterer forskeren på, at smerte og fatigue bør undersøges nærmere i denne patientgruppe: 

”Smerte og udmattelse er en barriere for mange ting. Så selv om vi ikke fandt association med fysisk aktivitet udtrykt som skridt pr. dag i denne undersøgelse, fortæller resultaterne os, at smerte er et hyppigt problem blandt patienter med svær og meget svær KOL. Derfor er det vigtigt med fokus på området, ligesom det er noget, der skal behandles,” understreger Henrik Hansen og indrømmer, at det ikke nødvendigvis er det område, læger, sygeplejersker, fysioterapeuter o.a. er mest opmærksomme på i lungeklinikken, medmindre patienterne selv italesætter det.

”Vores undersøgelse viser, at der er højprævalens for smerte og fatigue i denne patientgruppe. Derfor bør vi undersøge, hvorfor de har så mange smerter, og hvorfor det gør så ondt. Har det noget med den underliggende systemiske inflammation at gøre? Er det ændringerne i respirationsmønstret, når man har obstruktion, som gør, at man får nogle kostovertebrale leddeformiteter ved ribbenene, som giver smerter? Eller er det behandling med steroid og den medfølgende osteoporose der gør, at der kommer nogle deformiteter i ryggen, som smerter?” spørger Henrik Hansen og peger på, at det, som er særegent for lungepatienterne, er, at de klager mere over smerter i brystkassen end baggrundsbefolkninger, som oftere har ondt i hofter og knæ.

 

Emner: KOL ers22

Del artiklen med dine venner