Rettigheder. Viden. Inspiration


Når en stor del af ikke så hårdt ramte KOL-patienter viser sig at klare sig noget dårligere end forventet, er det en god idé at overveje, hvilken behandling man starter med, mener Anders Løkke.

KOL-patienter med flere symptomer, men få forværringer, er sygere end som så

Patienter med KOL i GOLD gruppe B har et sværere forløb end hidtil antaget og kan potentielt behandles mere optimalt, end det sker og anbefales i dag. Det antyder danske resultater, som blev præsenteret ved dette års Europæiske Lungekongres (ERS).

KOL-patienter placeres af læger i fire sværhedsgrupper fra A-D, hvor GOLD gruppe A har det bedst og GOLD gruppe D værst. GOLD gruppe B defineres som patienter med KOL med flere symptomer, men få eksacerbationer (forværringer). 

Ved tjek-up efter år et var knap ti procent af deltagerne døde, det samme gjorde sig gældende efter år to og år tre i studiet, der blev præsenteret som Late Breaking Abstract ved ERS. Det har fået Anders Løkke, overlæge på Medicinsk Afdeling på Sygehus Lillebælt i Vejle og formand for Det Nationale KOL-register til at overveje, om patienter med KOL i GOLD gruppe B bør tilses lidt oftere, og om man tidligere bør sætte ind med mere potent inhalationsbehandling til disse patienter, end de fleste behandlingsvejledninger anbefaler. 

”I og med at patienterne i gruppe B er i lavrisiko i forhold til forværringer og ikke har haft nogle forværringer eller blot én enkelt ved baseline, giver det god nok mening, at den praktiserende læge først vil se patienterne igen efter et år. Men når en stor del af dem viser sig at klare sig noget dårligere end forventet, er det en god idé at overveje, hvilken behandling man starter med. Måske bør den praktiserende læge starte med en medicinsk behandling, der passer bedre til patienterne end LABA (Formo Easyhaler, red.), som Dansk Selskab for Almen Medicin forslår, eller LABA eller LAMA (Braltus inh. pulver eller Incruse Ellipta, red.) som GOLD foreslår,” lyder det fra Anders Løkke, som sammen med kolleger står bag studiet, der endnu ikke er publiceret i artikelform.

I undersøgelsen har forskerne analyseret landsdækkende data fra danske patienter med KOL i GOLD gruppe B, der er en særlig heterogen patientgruppe. Forskerne opdelte data fra gruppe B i to arme – B0 og B1, hvoraf gruppe B1 maximalt havde haft en moderat forværring ved baseline, mens B0 havde nul forværringer. Begge grupper blev fulgt i tre år i perioden fra 2008 til 2017.

Patienter med KOL i GOLD gruppe B har øget risiko for forværring og død

I analyserne fandt Løkke et al. blandt andet, at patienterne havde en alvorlig risiko for at få svære exacerbationer eller ligefrem at dø.

”I løbet af de tre års opfølgning havde henholdsvis 15 og otte procent af GOLD B0 og B1 ingen forværringer, mens respektive 61,9 procent og 71,2 procent i de to opdelte grupper havde et mere alvorligt forløb med flere moderate, prednisolon-behandlede forværringer og/eller en eller flere indlæggelser med KOL eller død,” fortæller overlægen og peger samtidigt på, at der er et medicineringsproblem i gruppen:

”Indenfor de seneste fire måneder før baseline havde henholdsvis 30,3 og 24,7 procent af patienterne i de to GOLD B-grupper ikke indløst noget inhalationsmedicin på apoteket, ligesom 15,1 procent i B0 og 15,9 i B1 udelukkende blev behandlet med monoterapi, det vil sige LABA eller LAMA,” pointerer overlægen og understreger, at man ikke ud fra studiet kan udtale sig om årsagerne til, at patienterne ikke indløste noget medicin: 

”Det kan være, fordi patienterne har et lager derhjemme, eller måske har de ikke fået en recept. Det kan også være fordi, de tror, at de ikke har behov for medicin, og i nogle tilfælde er behandlingen ganske enkelt for dyr for patienterne,” siger Løkke og lægger vægt på, at det næsten er halvdelen af patienterne, som får ingen eller blot en anelse medicin – en behandling, overlægen mener, er utilstrækkelig i forhold til den risiko, patienterne ser ind i på både lang og den meget kort bane.

”Ifølge GOLD bør patienter med en historie med mindst to moderate eller mindst en alvorlig forværring, der kræver hospitalsindlæggelse i de forudgående 12 måneder, modtage forbedret, forebyggende behandling for at reducere risikoen for fremtidige forværringer. Vi har vist, at når symptomatiske patienter med KOL har ​​én moderat forværring, så stiger risikoen efterfølgende for at få forværringer og for at dø. Og den risiko er vedvarende i tre år,” fortæller Anders Løkke og slår samtidigt fast, at netop den risiko, som studiet tydeligt underbygger, understreger vigtigheden af ​​at identificere patienterne og optimere behandlingen for at forebygge fremtidige negative resultater.

 

 

KOL

Del artiklen med dine venner