KOL-patienter bliver overbehandlet

Lider du af KOL, er der stor sandsynlighed for at du bliver overbehandlet med inhalationssteroider (ICS), og det vækker bekymring hos Dansk Lungemedicinsk Selskab.

Tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at danske KOL patienter overbehandles med inhalationssteroider (ICS) i en voldsom grad.

I princippet burde omtrent 25 procent af alle KOL patienter være i behandling med ICS, men tallet er oppe på godt og vel 70 procent, og det bekymrer formand for Dansk Lungemedicinsk Selskab, Ole Hilberg.

I Medicintilskudsnævnets 3. forslag til tilskudsstatus for lægemidler indenfor astma og KOL lægger man op til, at de langtidsvirkende LAMA/LABA præparater kun får tilskud, hvis de ordineres til bestemte sygdomme eller persongrupper, hvilket Ole Hilberg ikke finder fremmende for at skifte fra ICS til de moderne præparater.

Ole Hilberg er med i arbejdet for en ny KOL-vejledning, hvor man vi skubbe til processen, så f.eks. patienter i stabil behandling kunne skifte fra ICS til LAMA/LABA. Han mener desuden, at der skal information om overforbruget til for at de praktiserende læger bliver opmærksomme på problematikken.

Inhalation af forskellige typer luftvejsudvidende og inflammationshæmmende lægemidler er den mest brugte medicinske behandling af KOL patienter. Internationale såvel som nationale retningslinjer for KOL deler sygdommen op i 4 GOLD-grupper A, B, C & D, der dækker over forskellige niveauer af KOL med dertilhørende forskellige behandlingsforslag. Inden for de fire GOLD-grupper kan der samtidigt identificeres forskellige fænotyper. Blandt andet patienter der ligeledes døjer med kronisk bronkitis, emfysem, hyppige eksacerbationer eller astma.

Alle KOL patienter behandles efter at have fået målt lungefunktion, vurderet deres eksacerbationsrisiko og blevet placeret i korrekte GOLD-gruppe. Blandt behandlingstilbuddene finder man inhalationssteroiderne til forebyggelse af non-infektiøse eksacerbationer – en behandling der er relevant til patienter i GOLD gruppe C og D.

”Store studier har tidligere vist, at patienter på en kombination af LABA og ICS fik færre forværringer, tilstanden bedredes og der var måske en tendens til, at medicinen nedsatte dødeligheden,” siger Ole Hilberg, forskningsansvarlig overlæge på medicinsk afdeling i Vejle, Sygehus Lillebælt samt formand for Dansk Lungemedicinsk Selskab.

Unødigt brug af ICS

Beregninger fra Sundhedsdatastyrelsen peger på, at omtrent i procent af alle KOL patienter kan kategoriseres som tilhørende patientgruppe C eller D. Dertil har ca. 15 procent af patienterne en astma-komponent, der ligeledes behandles med ICS, hvilket betyder, at knap 25 procent af patienterne reelt har behov for behandling med ICS.

I dag behandles omtrent 70 procent af danske KOL patienter med ICS, hvilket ifølge Ole Hilberg kan tilskrives flere årsager.

”Inden man tidligere inddelte patienterne i GOLD-grupper, fik patienter med en lungefunktion mindre en 65 procent af det normale ordineret ICS, hvis de havde haft en forværring,” forklarer Hilberg og indrømmer,

at efter studier havde vist, at der var en effekt af kombinationsmedicinen, blev man på sygehuse og særligt blandt de praktiserende læger meget liberale og anvendte ICS også udover indikationen.

Muligt at trappe ud

Indenfor de seneste tre år har to nye studier vist, at KOL patienter godt kan trappes ud af kombinationsbehandlingen med ICS og LABA, særligt hvis patienten i stedet kommer på en kombination af LAMA og LABA. Et skifte Dansk Lungemedicinsk Selskab bakker op omkring.

”Vi arbejder i øjeblikket på en ny KOL-vejledning, der forsøger at se på, hvordan man kan få patienterne skiftet fra ICS-kombinationen til LAMA/LABA. Eksempelvis kunne en patient med en rimelig lungefunktion, der har været stabil i flere år godt prøve at skifte behandling,” siger formanden og peger på, at oplysning omkring overforbruget af ICS også er en måde at appellere til de praktiserende læger om at holde igen med at udskrive medicinen.

Emner: behandling KOL

Del artiklen med dine venner