Vi taler om et medikament, der blandt andet nedsætter dødeligheden i en gruppe af patienter, som i forvejen er meget syge og har en høj dødelighed. Det er derfor ikke hensigtsmæssigt at sætte ICS på en seponeringsliste,” siger Anders Løkke.

KOL-ekspert advarer om ny liste: Læger skal ikke opfordres til at stoppe den behandling til KOL-patienter

Inhalationssteroid til behandling af patienter med KOL står på den netop publicerede Seponeringslisten 2022, hvilket ifølge KOL-ekspert Anders Løkke er problematisk, og han opfordrer Sundhedsstyrelsen til at fjerne præparatet fra listen.

Seponeringslisten 2022 er en oversigt over lægemidler til voksne, der giver uacceptable bivirkninger, eller som er uden effekt for patienterne, og som læger opfordres til at seponere ved hjælp af en plan og klar aftale med patienten.

Seponerings­listen 2022 indledes med at præcisere, at dokumentet er den årligt opdaterede anbefaling til seponering af hyppigt anvendte lægemidler hos voksne herunder nævnes som punkt 22 inhalationssteroid til behandling af patienter med KOL. Netop det, at der med listen opfordres til at indstille brug af behandling med inhalationssteroid (ICS) af patienter med KOL, får en hård medfart af Anders Løkke, overlæge på Medicinsk Afdeling, Sygehus Lillebælt i Vejle og formand for det nationale KOL-register.

”Når Sundhedsstyrelsen indleder præsentationen af Seponeringslisten 2022 sådan, peger det i retning af, at man problemfrit kan seponere ICS-behandlingen af patienter med KOL. Det er ikke sikkert, det er det, styrelsen mener, men når det er sådan formuleret, bliver lægen mødt af en anbefaling om at stoppe brugen af inhalationssteroid. Vi taler om et medikament, der blandt andet nedsætter dødeligheden i en gruppe af patienter, som i forvejen er meget syge og har en høj dødelighed. Det er derfor ikke hensigtsmæssigt at sætte ICS på en seponeringsliste,” pointerer overlæge Anders Løkke, der dog gerne vil indgå i en diskussion om, hvorvidt nogle patienter med KOL kan trappes ned i ICS dosis, ligesom behandlingen potentielt kan seponeres hos enkelte. 

Studier bakker op om, at ICS bør pilles af listen

”Men det sender et forkert signal, at inhalationssteroid figurerer på en seponeringsliste,” understreger overlægen og fortsætter: 

”Desuden er der de seneste år lavet flere studier, som viser, at ICS både virker i forhold til at nedsætte antallet af exacerbationer (forværringer, red.) og samtidig reducere dødeligheden - det man kalder all cause mortality – altså død af enhver årsag,” lyder det fra Anders Løkke, som peger på, at Dansk Lungemedicinsk Selskab (DLS) tidligere har udarbejdet Den Nationale Kliniske Retningslinje (NKR), hvis formål er at bidrage til en mere ensartet, evidensbaseret tilgang til farmakologisk behandling med inhalationssteroid for voksne patienter med KOL. 

Selv om der formodentligt er skelet til NKR i arbejdet med Seponeringslisten 2022, er overlægen ikke helt tilfreds med det endelige resultat. 

”Et par af de omtalte studier har ret overbevisende vist, at i forhold til to-stof komponenter med specielt LAMA-LABA opnår man en yderligere reduktion i dødelighed med triplebehandling - og det ser helt klart ud som om, at det er ICS, der driver forskellen,” pointerer Løkke og peger på, at såfremt en læge overvejer at seponere ICS hos en patient med KOL, er der forskellige ting, lægen bør kigge på og overveje grundigt. 

Tjek eosinofile hos patienter med KOL 

Det eosinofile tal og antallet af forværringer er ifølge Anders Løkke vigtigt at tage i betragtning, inden nogen form for nedtitrering eller seponering af inhalationssteroid hos patienter med KOL. 

”Det er vigtigt at kigge på den enkelte patient, på lungefunktion, eosinofile tal og antallet af forværringer. Og ja, hvis man har en patient, der generelt har det godt med ingen eller blot én forværring, så kan man tage det eosinofile tal, og er det meget lavt, kan man forsøge at trappe ned og måske endda helt ud af ICS. Men man bør gøre det trinvis og se, hvordan patienten reagerer, for man bør ikke seponere, alene fordi en liste foreskriver det,” påpeger Løkke.

”Dengang man nedsatte gruppen, der skulle undersøge, hvorvidt man kunne seponere ICS i behandling af patienter med KOL, var det ud fra et ønske om at få evidens herfor. Evidens ér der fremkommet med Den Nationale Kliniske Retningslinje, men det understøtter ikke ligefrem seponering af ICS. Så det, at inhalationssteroid fortsat står på seponeringslisten, er problematisk, og ICS bør derfor fjernes fra listen. Specielt efter NKR kom i april samt i lyset af ovennævnte studier, mener jeg, at det er endnu mere problematisk, at man fra Sundhedsstyrelsens side fastholder, at ICS har plads på seponeringslisten,” runder overlæge Løkke af. 

 

 

 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger om seponering af ICS

Anbefalingen fra Sundhedsstyrelsen er, at læger kan overveje seponering af inhalationssteroid ved stabil KOL med eosinofilocytter i blod under 0,15 x 109/L, ved eosinofilocytter i blod mellem 0,15–0,3 x 109/L og højst en exacerbation årligt samt en lungefunktion over 1,5 L eller over 50 procent.

Desuden lægger styrelsen vægt på, at seponering af ICS sker gradvist ved eksempelvis at reducere til halv dosis og fortsæt i 6-8 uger efterfulgt af seponering. Sundhedsstyrelsen peger også på, at da ICS findes i flere kombinationspræparater, kan det være nødvendigt at opsplitte behandlingen i flere præparater i en periode. 

Emner: KOL

Del artiklen med dine venner