"Det er et fund, der kan vejlede om, hvor det er fornuftigt at slå sig ned, for der vil være nogle mennesker, som dårligere kan tåle at bo i storbyen," siger Howraman Meteran.

Læge og forsker: "Der vil være nogle mennesker, som dårligere kan tåle at bo i storbyen"

Ny dansk forskning bakker op om tidligere studier, der har foreslået, at børn, som er født og opvokset i storbyer, har en øget risiko for at udvikle astma senere i livet set i forhold til dem, der er har boet på landet i børne- og ungdomsårene.

Det danske studie, der blev præsenteret på årets ERS kongres, understreger, at opvækst i storbyer og forstæder er forbundet med en øget risiko for astma i voksenalderen.

”I vores studie har vi kigget på børn, der er opvokset i de fire største danske byer og nærliggende forstæder og sammenlignet dem med børn, der er vokset op i landlige områder, som vi har defineret som små stationsbyer, landsbyer og provinser, hvor der ikke bor meget mere end 500 beboere,” fortæller Howraman Meteran læge, post doc og forsker ved Lungemedicinsk Sektion, Gentofte Hospital samt Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet.

”I vores undersøgelse, der var landsdækkende, fandt vi, at personer, der bor i storbyer i løbet af deres barndom, har en 28 procent øget risiko for at udvikle astma som voksne,” understreger Howraman Meteran.

Til registerstudiet har forskerne brugt data fra Det Danske Tvillingeregister, hvorfra der blev rekrutteret 12.449 tvillinger i alderen 40-80 år. Deltagerne udfyldte et spørgeskema om opvækst, sygehistorie og livsstilsfaktorer, ligesom der blev foretaget en klinisk undersøgelse af deltagerene samt taget højde for køn, alder, rygestatus, BMI, alkoholforbrug, kost og fysisk aktivitet.

Herefter blev personer, som både ved seks- og 15-årsalderen boede i en af landets storbyer eller nærliggende forstæder, sammenlignet med personer, der boede i landdistrikter.

Solide resultater

”Vi tror i høj grad på vores analyse og resultatet, der viser en 28 procent øget risiko for at udvikle astma blandt mennesker, der har været byboere i barn- og ungdommen. Det er et fund, der kan vejlede om, hvor det er fornuftigt at slå sig ned, for der vil være nogle mennesker, som dårligere kan tåle at bo i storbyen. Det kan være familier, hvor far og/eller mor har astma, og dermed vil deres børns risiko for at udvikle astma og allergi være øget på grund af generne. Derfor vil et byliv formodentligt ikke være et lige så fornuftigt valg for dem, modsat de mennesker, der ingen historik har med astma og allergi,” lyder det fra Howraman Meteran. 

Emner: astma ERS2021

Del artiklen med dine venner