Forskere: Visse akutte patienter med KOL kan behandles i eget hjem

Kan dårlige patienter med KOL behandles i deres hjem i stedet for at ende på en af landets akutafdelinger, som ofte er fulde af andre patienter? Ja, det kan få udvalgte patienter med mistanke om akut forværring, viser et dansk studie.

I den præhospitale indsats kan sundhedsmedarbejdere som ambulancereddere og paramedicinere lave grundlæggende undersøgelser af patienter med KOL, der på grund af en potentiel forværring har bedt om ambulanceassistance. Undersøgelserne kan betyde, at patienten kan blive hjemme fremfor at skulle køres til behandling på et hospital.

I den danske undersøgelse offentliggjort i tidsskriftet BMC Health Services Research har de 100 sundhedsmedarbejdere, der har været en del af undersøgelsen, blandt andet udført ultralyd og blodanalyse på ankomststedet på de patienter, hvor det var en mulighed.

Der blev i undersøgelsesperioden screenet 771 patienter med åndedrætsinsufficiens, men da ukompliceret KOL var en sjældenhed, var det blot 41 patienter, der blev behandlet i henhold til forsøgets behandlings- og frigivelsesstrategi. Af disse 41 patienter blev de tyve (49 procent) behandlet på stedet, og ved behandling af ti andre patienter stødte sundhedspersonalet på tekniske problemer, der forhindrede, at man kunne behandle og frigive patienten på stedet.

Forskerne har derfor konkluderet, at blandt nogle få udvalgte patienter med mistanke om akut forværring af KOL var det teknisk og organisatorisk muligt for sundhedsmedarbejderne at udføre præhospital POCT-ultralyd og laboratorietest samt at frigive patienterne efter behandling. Ingen af ​​de patienter, der blev frigivet på stedet, anmodede om en sekundær ambulance inden for de første 48 timer efter interventionen. 

Behandling på stedet

Måden, hvorpå forskerne strikkede studiet sammen på, var ved at indskrive det udvalgte sundhedspersonale i et seks timers uddannelsesprogram, der dækkede ultralyd af lungerne og blodprøver med plejepunkt. 

Under det i undersøgelsens sæsonbestemte højdepunkt af KOL-forværringer (oktober 2018 - maj 2019) blev alle patienter, der blev behandlet af ambulancemedarbejderne for åndedrætsinsufficiens, screenet i ambulancerne. Hvis patienten havde ukompliceret KOL, der ikke krævede øjeblikkelig transport til hospitalet, blev der udført ultralydsundersøgelse af lungerne, målinger af C-reaktivt protein og venøse blodgas-analyser. 

Svaret på den indledende behandling og de indsamlede resultater blev diskuteret via telemedicinsk konsultation med en præhospital anæstesilæge, der derefter besluttede enten at frigive patienten på stedet eller at få patienten transporteret til hospitalet.

Emner: KOL

Del artiklen med dine venner