I hjemmet kan det tværsektorielle lungeteam foretage undersøgelser og give behandling, uden at patienten skal på hospitalet.

Livline til KOL-patienter forebygger indlæggelse

KOL-patienter fik færre indlæggelser, da akutsygeplejersker i en kommune og hospitalets lungesygeplejerske gik sammen i et lungeteam, patienterne kunne kontakte døgnet rundt.

Et forskningsprojekt har vist, at det forebygger indlæggelser og skaber mere tryghed, hvis patienter med svær kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) har mulighed for at kontakte et tværsektorielt lungeteam og få behandlet forværring af deres KOL-sygdom tidligt. Resultaterne er så gode, at Aarhus Kommune og Aarhus Universitetshospital har valgt at gøre det tværsektorielle lungeteam permanent med lungesygeplejersker på fra Aarhus Universitetshospitals KOL-klinik, der indgår i teamet sammen med kommunens akutsygeplejersker.

Forskningen er offentliggjort i tidsskriftet Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease.

"Patienterne siger selv, at de ikke oplever at blive taget alvorligt og få ordentlig hjælp, når de kontakter sundhedsvæsenet om deres KOL. Når man spørger dem, siger mange, at de ønsker sig en hotline til en lungesygeplejerske. Og vi ved fra studier, at KOL-patienter udskyder kontakten til læge og sygehus, når de oplever forværring af deres KOL," siger sygeplejerske og ph.d. Birgit Refsgaard.

"Derfor ender det ofte med, at de indlægges via 112 eller vagtlægen. Som regel skal der kun en kort indlæggelse til, men det er en stor og sårbar gruppe, og derfor satte vi os sammen med Aarhus Kommune og en praktiserende læge for at se, om vi kunne gøre det bedre for disse patienter," siger hun.

Birgit Refsgaard har netop forsvaret sit ph.d.-projekt, om hvor vidt tilknytning til et tværsektorielt lungeteam kan reducere antallet af indlæggelser og indlæggelsesdage for patienter, der har svær KOL.

I forskningsprojektet blev 144 patienter ved lodtrækning fordelt i to grupper, hvor den ene gruppe var tilknyttet et tværsektorielt lungeteam, og den anden gruppe kunne kontakte egen læge eller KOL-klinikken som vanligt. Resultaterne blev sammenlignet mellem de to grupper, for at undersøge effekten.

Og resultaterne er gode: 

Patienter tilknyttet tværsektorielt lungeteam fik årligt 0,6 indlæggelser pr. patient på grund af forværring af KOL, mens antallet af årlige indlæggelser for patienter i kontrolgruppen var 1,9.

Og for patienter tilknyttet tværsektorielt lungeteam havde årligt 3,3 indlæggelsesdage pr. patient på grund af forværring af KOL, mens antallet af årlige indlæggelsesdage for patienter i kontrolgruppen var 4,5.

Indsatsen reducerer antallet af hospitalsindlæggelser og længden af den gennemsnitlige indlæggelse blandt patienter med svær KOL. Kun tre af de patienter, der var tilknyttet det tværsektorielle lungeteam, benyttede sig ikke af muligheden for at kontakte lungeteamet, og frafaldet fra studiet var meget lille. Flere patienter i kontrolgruppen har efterfølgende tilmeldt sig den permanente ordning.

Teamet sidder i dagtimerne på hverdage sammen i kommunen, og det er en stor fordel.

"At arbejde sammen fysisk betyder selvfølgelig, at sygeplejerskerne i Akutteamet lærer mere om mulighederne for at behandle lungesygdomme, men vi lærer også meget af at komme med ud i hjemmet hos patienterne og om de muligheder, kommunen har for at hjælpe og støtte disse patienter," siger Birgit Refsgaard.

Patienterne kan kontakte teamet per telefon døgnet rundt. Det tværsektorielle lungeteam kan komme på hjemmebesøg, og ved tegn på forværring i sygdommen kan sygeplejerskerne iværksætte behandling i samråd med en lungemedicinsk læge.

"Vi gør meget ud af lære patienterne, at de skal ringe ved tegn på forværring, og at de hellere skal ringe en gang for meget end en gang for lidt," siger Birgit Refsgaard.

"Hvis patienten har en bakteriel infektion, kan vi behandle med antibiotika, som vi har mulighed for at give intravenøst, uden at patienten skal på hospitalet. Og så har vi bl.a. mulighed for at give binyrebarkhormon samt ilt- og CPAP-behandling. Ofte har patienterne også brug for en snak om angst, når de får forværring af deres KOL."

På landsplan bliver 20 pct. af patienter med svær KOL, der har været indlagt på hospital, genindlagt inden for en måned – og dødeligheden er ca. 10 pct. inden for en måned.

 

Del artiklen med dine venner