Dupixent har god effekt over tre år mod astma

Dupixent har god effekt over tre år mod astma

Resultater fra langvarig fra brug af Dupixent (dupilumab) viser vedvarende forbedring af lungefunktionen og reduktion i alvorlige forværringer af astmaanfald i en bred patientpopulation med type 2-inflammation. Effekten og sikkerheden holder ved i op til tre år efter behandlingsstart.

Resultater fra langvarig fra brug af Dupixent (dupilumab) viser vedvarende forbedring af lungefunktionen og reduktion i alvorlige forværringer af astmaanfald i en bred patientpopulation med type 2-inflammation. Effekten og sikkerheden holder ved i op til tre år efter behandlingsstart.

Det viser et nyt studie af langtidseffekten af Dupixent. Et studie, der er en forlængelse af tre tidligere studier og gennemført på 2.200 af deltagerne herfra.

”Vores data antyder, at Dupixent kan bremse det progressive fald i lungefunktion, som mange patienter med moderat til svær astma oplever. Patienterne i studiet fik forbedret deres lungefunktionen i op til tre år. Desuden opretholdt de kontrol med sygdommen og fik reduceret antallet af alvorlige astmaanfald, hvor hospitalsindlæggelse er nødvendig,” fortalte studiets førsteforfatter Michael Wechsler fra National Jewish Cohen Family Asthma Institute, Colorado, på den virtuelle 2020 European Respiratory Society (ERS) International Congress.

Og dette, sagde han, forstærker vigtigheden af Dupixent som en kontinuerlig, langvarig behandlingsmulighed i forhold til at forbedre patienternes evne til at trække vejret og opretholde kontrol med deres astma, især hos dem med højere markører for underliggende type 2-inflammation.

Tidligere studier har vist, at patienter med svær astma, der har flere årlige akutte forværringer med behov for systemisk kortikosteroid, får færre alvorlige eksacerbationer, en bedring af FEV1 samt mindre behov for prednisolon, når de kommer i behandling med dupilumab. Ydermere stiger livskvaliteten hos patienterne.

Traditionel behandling har mange bivirkninger

Herhjemme glæder Vibeke Backer, lungespecialist og klinisk professor på Rigshospitalet sig over de nye data. For som det er i dag har patienter med svær type2-inflammation, det være sig astma, hud eller næsepolypper, mange daglige symptomer med behov for højdosis behandling, dårlig livskvalitet, højt sygefravær og behov for hyppige behandlinger med prednisolon (binyrebarkhormon), som hun påpeger.

Og på samme måde er sikkerheden i dag et problem:

”Prednisolon har mange alvorlige bivirkninger, bl.a. med fedtophobning centralt på kroppen, tynde arme og ben, muskelsvækkelse, knogleafkalkning, skørhed af blodkar, hudblødninger, fedme og sukkersyge. Nogle af disse bivirkninger er vedblivende, mens andre forsvinder, afhængig af længden og mængden af prednisolon,” siger hun.

Studiets resultater vedr. effekt

  • Lungefunktion: Patienterne oplevede fortsat forbedring i lungefunktionen med 13-22 procent efter 96 uger.
  • Astmaanfald: Patienterne opretholdt en lav grad af svære astmaanfald med et gennemsnit på 0,31-0,35 hændelser om året. I året forud for påbegyndelse af Dupixent-forsøget var antallet af alvorlige astmaanfald 2,09-2,17 hændelser om året.
  • Type2-inflammation: Forbedring af lungefunktion og astmaanfald var større hos dem med forhøjede eosinofile celler eller FeNO, som er markører for type2-inflammation. I studiet fik patienterne reduktioner i eosinofile celler på 23-35 procent og i IgE.

Studiets resultater vedr. sikkerhed

  • Andelen af patienter med bivirkninger i det nye studie svarede til den i de tidligere studier. I løbet af de 96 ugers behandling var den samlede bivirkningsrate 76-88 procent, og de mest almindelige bivirkninger var forkølelse (18-26%) og udslæt på injektionsstedet (2-23%). Generelt blev der oplevet alvorlige bivirkninger hos 9-13 procent af patienterne. 

Både de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA, og de europæiske, EMA, har godkendt Dupixent til behandling af astma. Og Medicinrådet anbefalede i februar i år brugen af Dupixent til svær astma.

Emner: astma

Del artiklen med dine venner