Nyt overraskende studie: KOL er ikke bare KOL

En helt ny undersøgelse understreger, at KOL ikke bare er én sygdom. Studiet viser, at KOL findes i mange forskellige udgaver. Det skal vi være langt mere nysgerrige over for, siger Lungeforeningens formand Torben Mogensen. 

Det nye studie viser, at risikoen for at dø af lungesygdomme for mennesker med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) er betydeligt højere blandt dem, der har normale lunger som børn, i forhold til dem, der allerede fra barndommen har nedsat lungefunktion. 

Undersøgelsens resultat er offentliggjort i tidsskriftet American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, som er et peer-reviewet medicinsk tidsskrift udgivet af American Thoracic Society.

Peter Lange.

Professor Peter Lange, som har en dyb indsigt og tidligere har publiceret en skelsættende undersøgelse om forløbet af KOL, er overrasket over resultatet: "Selv om det at have en lav lungefunktion som teenager eller ung voksen fører til en højere risiko for at få KOL i alderdommen, så ser det ud til, at færre mennesker med denne form for KOL dør af sygdommen. Det er altså dem, hvis lungekapacitet er blevet ekstraordinært og hurtigt forringet fra 20 til 60-års alderen, som i højere grad dør af KOL," siger han.

Jacob Louis Marott.

"Vi har ikke en endelig forklaring på denne observation, men formoder at lungerne hos de to grupper er skadet på forskellige måder," siger forsker og statistiker Jacob Louis Marott, som er ansvarlig for studiet, som indgår i hans ph.d.

"Hos personer, der har lav lungefunktion allerede i ungdommen, skyldes nedsættelsen overvejende medfødte forsnævringer af luftvejene. Den anden gruppe personer med normale lunger i ungdommen, som har det hurtige lungefunktionstab, udvikler udover luftvejsforsnævring også emfysem, som er den lægelige betegnelse for ødelæggelse af selve lungevævet – som vi populært kalder ”for store lunger”, siger Jacob Louis Marott.

Forskerne bag denne nye undersøgelse er i gang med at overveje, hvordan man kan designe et fremtidigt studie, der skal gå i dybden og undersøge de to forskellige typer af KOL nærmere. 

Forskes for lidt

Selv om enkelte personer godt kan udvikle KOL uden at have røget cigaretter, er det vigtigt at understrege, at ved begge typer af KOL spiller tobaksrygning en afgørende rolle for både sygdomsudvikling og det videre forløb. 

Rygestop er det absolut vigtigste, hvis man ønsker at forebygge KOL. Undersøgelsen indikerede også, at hvis personer med dårlige medfødte lunger var holdt op med at ryge tidligt i forløbet, så havde de en mindre risiko for at dø af lungesygdomme. 

Torben Mogensen.

"Desværre forskes der generelt alt for lidt i lungesygdomme, og det kan betyde, at vores medlemmer i Lungeforeningen kan være uheldige ikke at få optimal behandling. Det er også ulighed i sundhed – på en anden måde end den ulighed i sundhed, vi aktuelt taler om i medierne," siger formand for Lungeforeningen, Torben Mogensen.

"Der er ingen tvivl om, at KOL er en sygdom, man kan få af rygning, men studiet viser, at sygdommen har mange "ansigter", og vi kender slet ikke dem alle. Det skal vi være langt mere nysgerrige over for, og jeg håber, at vi fremover kan få mange flere forskningsmidler, som kan hjælpe den viden frem. Heldigvis kommer der flere og flere professorer på området, og covid-19 har også været med til at sætte fokus på det lungemedicinske område, så jeg krydser fingre for, at vi fremover får meget mere viden frem i lyset, så patienterne kan hjælpes bedre", siger han.

Peter Langes undersøgelse

 

For fem år siden beskrev en international forskergruppe, under ledelse af Peter Lange, en skelsættende observation, der viste, at kun ca. halvdelen af personerne med KOL havde udviklet sygdommen, sådan som man troede: På grund af et hurtigt tab af lungefunktionen.  Den anden halvdel havde ikke oplevet det hurtige lungefunktionstab, men allerede som unge voksne havde de en betydeligt nedsat lungefunktion. Undersøgelsen bekræftede således også formodninger om, at nedsat lungefunktion i de tidlige voksenår er en vigtig risikofaktor for udvikling af KOL senere i livet. Resultaterne blev publiceret i det ansete tidsskrift The New England Journal of Medicine i 2015 og er siden citeret over 500 gange, hvilket gør studiet til et af de mest omtalte indenfor den lungemedicinske forskning på verdensplan i de seneste år. 

Resultaterne har givet anledning til en del spekulationer om KOL i virkeligheden dækker over flere forskellige lungesygdomme med forskellige udviklingsforløb og prognose. Studiet har også givet et vigtigt skub til forskning i årsagerne til lungefunktionsnedsættelse i den tidlige voksenalder med berettiget fokus på faktorer som hæmmer den normale udvikling af lungefunktionen i barndommen og teenageårene. 

 

 

Fakta

  • I Danmark er der minimum 320.000 mennesker, der har KOL. Men det er kun omkring halvdelen, der har fået diagnosen. 
  • Indtil for ca. fem år siden har den almindelige opfattelse været, at den mest almindelige måde at udvikle KOL på skyldes, at man taber lungefunktionen ekstra hurtigt fra en normalværdi i den unge voksenalder. Populært kan man sige, at lungerne ældes hurtigere end normalt fra et normalt niveau. 
  • Den vigtigste årsag til et hurtigt lungefunktionstab er tobaksrygning, som i Danmark er skyld i ca. 9 ud af 10 tilfælde af KOL-sygdommen. 

 

 

Emner: KOL

Del artiklen med dine venner