Ny inhalator med triplebehandling godkendt i EU

Enerzair Breezhaler, der er den første triple-kombinationsbehandling decideret målrettet astmapatienter, er blevet godkendt til brug i EU. Det er en god idé, mener astmaspecialist Charlotte Ulrik.

Behandlingen består af en fast kombination af de tre aktive stoffer indacaterol (LABA - langtidsvirkende, luftvejsudvidende medicin), glycopyrronium (LAMA - korttidsvirkende, luftvejsudvidende medicin) og mometason (ICS - inhalationssteroid) i kapsler, der administreres ved hjælp af en pulverinhalator.

”Det er indholdsstoffer, vi kender, ligesom vi har set devicet før. Det nye er triplekombination af stofferne og den sensor, der er integreret i inhalatoren,” lyder det fra Charlotte Ulrik, professor og overlæge på Lungemedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital. Ulrik peger samtidigt på, at behandlingen af astma bevæger sig i retning af, at lægen først forsøger at få god astmakontrol med en triplebehandling, før der skrues op til behandling med højdosis ICS. 

”For de patienter, der har lidt sværere ikke velbehandlet astma, som er i behandling med LABA/ICS, anbefaler de nye guidelines fra ERS/ATS og GINA, at man lægger en LAMA oveni. Det vil altså sige, at Enerzair Breezhaler er målrettet den gruppe patienter, der ikke er velbehandlet på to-stofs-behandling,” forklarer Ulrik, der er begejstret for inhalatorens tekniske tilføjelse.

”Den sensor, som sender data til en app på patientens smartphone, tablet eller lignende, er en rigtig god idé. For vi ved, at for mange astmapatienter er det med at huske medicinen en udfordring. Derfor kan en smartphone-app med mulighed for at blive mindet om at tage sin medicin være en god idé for en hel del patienter. Det er virkelig godt tænkt, at man har integreret et teknisk device i den her inhalator,” påpeger professoren.

Sensoren i breezhaleren inkluderer en mikrochip, en mikrofon, bluetooth, antenne og et batteri. Sensoren fastgøres til inhalatorens base, hvor den indsamler data på patientens medicinforbrug, da sensoren registrerer hver eneste administrerede dosis. Baseret på patientens medicinforbrug præsenteres personaliseret data i den tilhørende app, som kan hjælpe patienten med at optimere adhærens med behandlingen og dermed, med stor sandsynlighed, sin astmakontrol.

Smart løsning for patienterne

Ud over det tekniske tiltag er professor Ulrik ligeledes tilfreds med udsigten til i fremtiden at få mulighed for at ordinere en triplekombination til patienter med sværere astma.

”Jeg vil som udgangspunkt gerne have så mange forskellige behandlingsmuligheder, devices og forskellige kombinationer som muligt. Desuden er Enerzair Breezhaler ligesom Trelegy en behandling, patienten kun skal tage en gang om dagen, og det vil passe mange godt,” siger Ulrik og fortsætter: 

”En del patienter vil synes, det er rart med en enkelt daglig inhalation, fordi de føler sig mindre syge, når de kun skal tage deres medicin én gang om dagen. Så lyder der et bip fra ens smartphone, når det er tid til at tage dagens dosis, der tilmed bliver registreret. Det er virkelig en god ting, fordi det er ikke altid lige nemt at huske at tage medicinen, specielt ikke i perioder med få symptomer.”

Enerzair breezhaler er indiceret til voksne patienter med symptomer, der ikke er tilstrækkeligt kontrolleret med en vedligeholdelseskombination af en langtidsvirkende beta2-agonist og en høj dosis af en inhalationssteroid, og som har oplevet en eller flere astmaforværringer det foregående år. Enerzair breezhaler er en vedligeholdelsesbehandling, der sigter mod symptomkontrol ved at forhindre exacerbationer og opretholde bedst mulig lungefunktion.

Behandlingen bliver tilgængelig som 114 µg /46 µg /136 µg inhalationspulver i hårde kapsler. De aktive stoffer i inhalatoren er indacaterol, glycopyrronium og mometason. Indacaterol er en langtidsvirkende beta2-adrenerg agonist (LABA), der afslapper glat bronkial muskel; glycopyrronium er en langtidsvirkende muskarinreceptor antagonist (LAMA), der udvider luftvejene, mens mometason er en syntetisk kortikosteroid med antiinflammatorisk aktivitet.

Emner: astma sundhedspolitisk

Del artiklen med dine venner