Fredag 7. februar modtog overlæge Ejvind Frausing fra Hvidovre Hospital og hans to partnere, Okan Ilker Görgen og Farzad Saber, en pris kaldet Grand Solutions Prisen på samlet 1,6 millioner kroner for opfindelsen af en iltrobot.

Iltrobot fra Hvidovre er omdrejningspunkt i fire nye studier

Ud over at Iltrobotten O2matic er langt bedre til at holde patienter med KOL på rette iltniveau end dens levende kolleger, skal nye studier afdække, om robotten også kan fungere på akutafdelinger, blandt hjertepatienter og hjælpe patienter med åndenød. 

Fredag 7. februar modtog overlæge Ejvind Frausing fra Hvidovre Hospital og hans to partnere, Okan Ilker Görgen og Farzad Saber, en pris kaldet Grand Solutions Prisen på samlet 1,6 millioner kroner for opfindelsen. 

Ilt er alfa og omega for patienter med lungelidelsen KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesyndrom), og det er vigtigt, at der hele tiden er styr på patienternes behov for ilt, og O2Matic er en iltrobot, som via en klemme på KOL-patientens finger holder øje med patientens iltprocent og automatisk giver mere eller mindre ilt, så patienten fastholdes på det niveau, som er bedst. Robotten har også en alarmfunktion, der tilkalder personalet, hvis der sker ændringer, som er voldsomme og uden for normen.

Ejvind Frausing Hansen fik ideen til robotten for flere år siden sammen med en kollega og har udviklet den i samarbejde med bl.a. en gruppe forskere fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

Det er den offentligt grundlagte Innovationsfonden, der står bag prisen på 1,6 mio. kr., og det er fjerde gang, at fonden uddeler priser til banebrydende forskningsprojekter og opfindelser.

Vinderne af Grand Solutions Prisen modtager en million kroner til videre forskning, og dertil kommer en personlig hæderspris på 200.000 kroner til hver af de tre ophavsmænd.

Et forskningsstudie har vist, at iltrobotten O2matic er signifikant bedre end sygeplejekontrol til at holde indlagte patienter med behov for ilt i det rigtige ilt-interval. Studiet viste, at iltrobotten holdt patienterne stabilt med en iltmætning på mellem 88-92 procent i 85 procent af den målte tid, mens sygeplejerskernes resultat bare var 47 procent.

Med så gode resultater har overlæge på Lungemedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital og medopfinder af O2matic, Ejvind Frausing Hansen fået mulighed for at sende O2matic ud i endnu flere udfordringer. 

”Vi har gang i fire forskellige studier, som alle tager afsæt i O2matic. Det første er et stort studie med 300 deltagere med KOL, som, vi forventer, viser nogenlunde det samme, som det første noget mindre studie - nemlig at O2matic sikrer patienten den rette mængde ilt minimum 85 procent af den tid, patienten er indlagt – og gerne mere. Vi forventer også med dette studie at kunne vise, at patienterne hurtigere kan udtrappes af ilttilskuddet og måske derfor hurtigere kan udskrives. Endelig indgår dette studie også i et ph.d. studie, der fokuserer på om korrekt iltbehandling afhjælper angst og åndenød under indlæggelse,” fortæller Ejvind Frausing Hansen og fortsætter: 

”Men det er ikke det eneste studie, som er ved at teste O2matic. Der er også et gangstudie, hvor iltrobotten bruges til at undersøge, om patienterne får den fornødne mængde ilt, når de laver en gangtest, ligesom man tester, om iltrobotten kan have positiv effekt på åndenød. Dette studie er også en del af et større ph.d studie som fokuserer på åndenød ved fysisk aktivitet. Håbet er, at O2matic kan hjælpe under rehabilitering,” siger Ejvind Frausing Hansen og peger på, at et tredje studie med O2matic i hovedperson er et akutstudie, hvor man undersøger, om patienter, der kommer ind akut med iltmangel, kan have gavn af iltrobotten. 

”Der medvirker to gange 75 patienter, som fejler alt fra lungesygdomme, hjertesygdomme, kræft, og så videre,” lyder det fra Frausing Hansen, der forventer at svarene fra dette projekt ligger klar midt i 2020. Han håber, at studiet viser, at også patienter med anden grund til iltmangel end KOL kan udtrappes hurtigere af ilttilskud ved automatiseret iltregulering og derfor hurtigere kan udskrives. Det er også forventningen, at studiet viser, at O2matic kan stabilisere iltbehandlingen på det rigtige niveau, uanset hvad der er årsagen til iltmanglen, og at iltrobotten dermed kan bruges bredere og hjælpe flere patienter. 

”Og endelig har vi lige startet et hjertestudie op, hvor det udelukkende er hjertepatienter, der deltager. Her vil vi kigge på, om denne patientgruppe har gavn af automatiseret iltbehandling under deres indlæggelse,” forklarer Frausing Hansen.

Mindre iltrobot til hjemmebrug

Samtidigt arbejder Ejvind Frausing Hansen fortsat sammen med virksomheden O2matic og iltfirmaet Medical Danmark på et projekt, der er støttet af Innovationsfonden, og som har til formål at udvikle en lillebror til O2matic - en iltrobot der kan fungere i patientens hjem.

”Den bliver en mere simpel udgave af O2matic, da patienterne ikke har brug for at få de samme informationer, som de sundhedsfaglige på hospitalet har behov for. Hjemmemodellen bliver enkel og nem at håndtere – eksempelvis bliver patienten mindet om at tage SAT-måleren på, når det er nødvendigt, og indikatorer der viser, hvordan patientens iltflow justeres,” forklarer overlægen og afslører, at arbejdsgruppen er kommet langt i den tekniske udvikling af iltrobotten til hjemmebrug – de forventer, at afprøvningen af den begynder i april 2020.

”I princippet kunne hjemmemodellen i vidt omgang indgå i den samme godkendelse, som vi allerede har fået til iltrobotten til hospitalsbrug. Men vi mener naturligvis, at der skal laves en klinisk afprøvning, fordi iltrobotten til hjemmebrug har en anden indikation - vi flytter den jo ud af hospitalet og ind i folks hjem - så derfor skal vi teste, at det er sikkert. Den klinisk afprøvning har altså primært til formål at dokumentere apparatets sikkerhed, så patienterne kan føle sig helt trygge, når iltrobotten flytter ind i deres hjem,” siger Ejvind Frausing Hansen.

Emner: iltrobot

Del artiklen med dine venner

Nyt fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift

 

Nyt fra Medicinske Tidsskrifter

Medicinsk Tidsskrift

Onkologisk Tidsskrift

Hæmatologisk Tidsskrift

MS Tidsskrift

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift