Hver anden patient med KOL har inhalationsproblemer

Omtrent halvdelen af alle patienter med KOL vil have god effekt af at skifte inhalator eller lære at bruge deres nuværende device bedre. Det indikerer et igangværende dansk studie.

Studiet peger også i retning af, hvordan man fremadrettet kan hjælpe patienter med KOL til at bruge den inhalator, som giver dem den mest effektfulde behandling. 

Studiets foreløbige resultater viser, at knap halvdelen af danske patienter med KOL ikke får fuld effekt af den medicin, som skal lette patienternes sygdomssymptomer, udsætte forværringer og forbedre deres livskvalitet.

”Det er en meget stor andel af patienter, som ikke har fuld effekt af deres medicin, og det er problematisk,” lyder det fra Anders Løkke, lungespecialist, overlæge og specialeansvarlig på medicinske afdeling, Vejle Sygehus.

Forskningsprojektet begyndte som et pilotprojekt på Aarhus Universitetshospital i 2018, men har siden bredt sig til de seks hospitaler i Region Midtjylland, hvor alle medicinske afdelinger nu er involveret i studiet.

”Baggrunden er blandt andet, at vi på ambulatorierne meget ofte oplever, at patienter med KOL ikke tager deres medicin korrekt. Desuden eksisterer der ikke en vejledning i, hvordan man bedst tjekker, om patienterne rent faktisk kan bruge en given inhalator og suge medicinen helt ned i lungerne,” forklarer Løkke og tilføjer, at man i studiet har undersøgt tre tilgængelige hjælpemidler, som netop kan sige noget om patientens inspiration.

”For det er essentielt at vide, i hvor høj grad de tilgængelige hjælpemidler, viser samme resultater i tests, eller om de viser noget forskelligt,” pointerer Løkke. Hjælpemidlerne, som bliver undersøgt nærmere i studiet, er In-check Dial, Turbohaler testfløjte, Vitalograph AIM samt diverse relevante placebo-devices.

Data peger indtil videre i retning af, at de tre hjælpemidler har en relativ god overensstemmelse mellem deres resultater.

”De anbefalinger, vi formodentligt ender med at give, er, at hvis man tester inhalationsteknik og vil gøre det godt, kræver det to ting. Det ene er at bruge et apparat, som kan hjælpe med at vurdere, om patienterne har sugekraft nok til at bruge en pulverinhalator,” siger Anders Løkke og peger på, at der findes en del forskellige af den slags apparater på markedet.

Den anden del af undersøgelsen bør foregå med et placebo-device:

”Patienten bør prøve en replika af det device, man påtænker at udskrive til behandling. Grunden hertil er, at rigtigt mange patienter måske godt kan suge medicinen kraftigt ind og ned i lungerne, men de kan ikke kognitivt finde ud af at håndtere deres inhalator korrekt – og så får de stadig ikke fuld effekt af behandlingen,” pointere Anders Løkke og understreger vigtigheden af at benytte sig af begge devices i undersøgelse af patientens sugeevne.

”De kan ikke stå alene. Eksempelvis fortæller placebo-devicet intet om, hvorvidt patienten kan suge kraftigt nok til at bruge en given inhalator, og mens hjælpemidlerne netop viser, om sugeevnen er i orden, fortæller de ikke, hvorvidt patienten rent faktisk evner at håndtere inhalatoren korrekt,” lyder det fra lungespecialisten.

Anders Løkke fortæller samtidigt, at der arbejdes frem imod at kunne præsentere en ensartet vejledning til, hvordan sundhedspersonen laver et fornuftigt tjek af, hvorvidt patienten kan bruge sin inhalator korrekt, og på baggrund af sådan en vejledning skabe ens rutiner i undersøgelsen fremadrettet.

47 procent bør skifte device eller undervises 

Og fælles fodslag på netop denne front er der ifølge overlægen behov for. En tilsvarende konklusion kommer foreløbige resultater fra undersøgelsen frem til.

Foreløbige data viser nemlig, at 47 procent af de medvirkende patienter med KOL ikke har fuld effekt af deres behandling, heraf vil knap en tredjedel af patienterne få langt større effekt af deres medicin, hvis de skifter deres nuværende device ud med et andet, mens 17 procent bør undervises i korrekt brug af deres nuværende inhalator for at få fuld effekt af deres medicin.

”Og så skal man huske på, at omtrent 80 procent af undersøgelsens deltagere er mennesker, som i forvejen bliver behandlet i lungeambulatorier altså på højtspecialiserede afdelinger med lungesygeplejersker og specialister. Så det er klart, at en undersøgelse af patientens sugeevne samt kompetence til at betjene sit device korrekt, kan blive en udfordring ude i almen praksis, når lægerne skal til at tage sig af langt flere af de svagere patienter,” pointerer overlægen.

”Tjek op på jeres patienter”

Sådan lyder rådet fra lungespecialisten, når han spørges om, hvordan man sikrer, at patienterne får fuld effekt af deres behandling. Samtidigt minder han om, at så længe patienten kan suge længe og kraftigt, kan de fleste inhalatorer komme på tale, mens patientens øvrige sygdomsbillede og det generelle helbred naturligvis også spiller ind, når der skal ordineres medicin til patienter med KOL.

”Hvis patienten har mange symptomer dag og nat, er det en god idé at udskrive et togangsdoseret præparat, der dækker lidt bedre. Men der kan også være patienter, som har det bedst med at tage medicinen én gang om dagen. Der er dem, som har behov for en tydelig dosistæller og en inhalator, som er motorisk nem at betjene. Der er mange aspekter, man skal tage med i behandlingen. Samtidigt skal man kigge på, hvilken medicin patienten får i forvejen for ikke at ende med uhensigtsmæssigt polyfarmaci,” understreger Anders Løkke.

Emner: KOL

Del artiklen med dine venner