Den ene gruppe forsøgspersoner taber sig og får det bedre med deres KOL- den anden mærker ikke vægttab eller bedring.

Forsker: Vægttabsmedicin giver bedring hos KOL-patienter

Et nyt dansk ph.d. studie vil undersøge, om behandling med vægttabspræparatet Liraglutid hos patienter med KOL kan føre til bedre livskvalitet og ligeså lungefunktion. En af den receptpligtige vægttabsmedicins sideeffekter er nemlig en antiinflammatorisk virkning.

Netop nu lægger en gruppe overvægtige patienter med KOL krop til et nyt dansk ph.d. studie, der peger i retning af, at de runde patienter opnår en bedre lungefunktion og ligeså livskvalitet, når de får hjælp til at tabe nogle af de ekstra kilo ved hjælp af lægemidlet Liraglutid, som har andre egenskaber end at sænke patientens appetit.

”Liraglutid ordineres almindeligvis til behandling af type 2-diabetes. Desuden er det godkendt som medicinsk vægttabsbehandling. Så mit projekt er lidt anderledes, da vi har valgt at undersøge, hvordan vægttabsmedicin virker på en anden gruppe patienter end dem, den normalt ordineres til,” forklarer Ayse Dudu Altintas Dogan, læge og ph.d.-studerende ved institut for regional sundhedsforskning ved Syddansk Universitet. Udover den vægtreducerende og blodsukkerstabiliserende effekt har man med dyre- og celleforsøg vist, at Liraglutid har en anti-inflammatorisk sideeffekt. Disse forhold er ideelle, når målgruppen i projektet er overvægtige patienter med KOL.

”Det hænger godt sammen med patienter med KOL, som har inflammation i lungerne. Ydermere er en del af patientgruppen overvægtige – derfor er det vores mål at hjælpe patienterne af med noget af deres generende overvægt, samtidigt med at vi forbedrer deres lungefunktion ved at mindske inflammationen,” lyder det fra Dogan, der peger på, at mange patienter med KOL oplever en forbedring i lungefunktionen, når deres BMI falder med bare to en halv enhed.

”Dermed forbedrer vi to tilstande ved hjælp fra én medicin, og det er positivt,” siger Dogan, som mener, at en indsats mod overvægt blandt patienter med KOL generelt kan løfte deres helbred markant.

Foreløbige resultater peger på succes

Ph.d. studiet har været i gang i et lille års tid, og mens otte ud af de 40 deltagere er helt igennem forløbet, befinder størstedelen sig endnu et sted i de 40 uger, hvor de skal tage Liraglutid. Det betyder, at data endnu ikke er analyseret eller bearbejdet. Alligevel tør Dogan godt forholde sig til de foreløbige data: 

”Projektet er prospektivt, dobbeltblindet, randomiseret og placebokontrolleret, hvilket betyder, at halvdelen af deltagerne ved lodtrækning tildeles aktiv virksomt medicin med Liraglutid og den anden halvdel får placebo. Selvom det er dobbeltblindet, så hverken forsøgsdeltager eller personale ved, hvem der får tildelt aktiv versus placebo, bemærker vi ud fra vægt, lungefunktion, almen tilstand og spørgeskemaer en tydelig forskel og forbedring hos halvdelen af deltagerne,” fortæller Ayse Dudu Altintas Dogan og fortsætter:

”De ene gruppe føler, det går bedre med deres lungefunktion. De kan mere i hverdagen, de er glade og deres livskvalitet stiger, mens sygdommen fylder mindre. Desuden taber de sig og får en mindre omkreds om maven, ligesom de rent faktisk får en bedre lungefunktion,” fortæller Dogan og peger på, at den anden gruppe derimod står ret stille både rent vægtmæssigt og i forhold til deres sygdom.

”De har også tydeligvis en fornemmelse af, at de får placebo – men reelt ved vi det ikke før, alle er igennem de 44 uger,” pointerer hun og peger på, at Liraglutid er godkendt som vægttabsmedicin, og man kan komme i betragtning til behandling via egen læge, endokrinologisk ambulatorium eller ernæringsklinikker.

”Det er desværre bare en ret dyr medicin, som koster omtrent 2.500 kr. om måneden, og det er langt fra de fleste i denne patientgruppe, der har råd til den slags behandling,” siger Ayse Dudu Altintas Dogan.

 

Fakta om studiet

 • Projektet er et prospektivt, dobbeltblindet, randomiseret, placebokontrolleret klinisk forsøg.
 • Udføres parallelt i lungemedicinsk ambulatorium på SVS Esbjerg og SLB Vejle.
 • Forsøgsperiode på 44 uger.
 • Forsøgsmedicinen injiceres x 1 dagligt.
 • Virkningsmekanismen er appetithæmning og dermed reduktion i kalorieindtag.
 • Der indgår flere undersøgelser i forløbet:
  • Hver deltager kommer til kontrol hos Ayse 6 gange over de 44 uger.
  • De gennemgår medicingennemgang, objektiv undersøgelse, måling af antropometriske værdier, blodprøvetagning, lungefunktionsundersøgelser, gangtest og spørgeskemaer omkredsende lungefunktion, livskvalitet, åndenød, søvnløshed mm.
  • I starten og slutningen af projektet undersøges endvidere med FDG-PET-CT scanning og undersøgelse for søvnapnø.
  • FDG-PET-CT er en nuklearmedicinsk undersøgelse, der kan vise øget optagelse i væv med inflammation, infektion og cancer.
 • For at deltage i studiet, skal deltagerne have et udgangsBMI over 27, være diagnosticeret med KOL, have en alder mellem 30-75 år, være x-ryger og have min. 20 pakkeår bag sig.
 • Forsøgsmedicin tages dagligt i 40 uger. Deltagerne kommer til kontroller undervejs i medicineringsperioden og efter endt medicinering.

Emner: KOL

Del artiklen med dine venner